Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1042 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 T2384
Sách cung cấp một số câu hỏi luyện tập được sắp xếp theo dạng câu hỏi nhằm giúp bạn luyện tập các chiến lược và kỹ thuật làm bài thi TOEIC. Bên cạnh đó, sách cung cấp hai bài thi thực hành mô phỏng...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 T641 2001
This book includes topics: Toeic Mini - Test; Tips for taking the Toeic Test; Listening Comprehension Section; Reading section; Sample Questions with Explanations; Full-Length Toeic Practice Tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T6559 1
Quyển sách gồm hai phần. Phần lý thuyết gồm 10 bài: từ vựng liên quan đến mua sắm, nhà hàng, giao thông, công trường, nơi làm việc, thời gian rảnh rỗi; cách diến đạt thể bị động; cách tránh bẫy; câu...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T6559 3
Quyển sách bao gồm các bài giảng chiến lược được chia thành các chủ điểm cụ thể, rõ ràng như cấu trúc, ngữ pháp, cụm từ, từ vựng ... Các vấn đề được trình bày, phân tích rõ ràng, cụ thể và được minh...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 D7817c
This book includes mistakes in using : A, an, one; am, is, are; Many, much or a lot of; Something, anything, nothing or everything, can, cuold; Very or really; Which, who or that...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 U721g
Contents: Guidelines: grammar; practice; activities; in the classroom. Activities: adjectives; adverbs; articles, definite and indefinite; both...and, either...or, neither...nor; comparison of...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 W1788g
Contents: Nouns and adjectives; Verbs; Conditionals; Modals; Gerunds and infinitives; Reported speech; Sentence structure.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 W1788g 2001
Contents: Nouns and adjectives; Verbs; Conditionals; Modals; Gerunds and infinitives; Reported speech; Sentence structure.
Ký hiệu xếp giá: 428.0071 F5279e
This book is a reference for teachers of English to speakers of other languages and it's a grammar book with many differences. The purpose of this book is to make difficult, but basic areas of...
Ký hiệu xếp giá: 420.7 B100C
This book includes topics: From me to you; In the limelight; By coincidence; A day's work; The nature of things; Make your mark; By design; Special offer; Mysteries and science; Mind your manners;...
Đang xem: 678