Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1205 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3 G200E
Nội dung sách gồm: bài động từ to be và tính từ; 10 bài đối thoại.
Ký hiệu xếp giá: 370.15 Gi-P
Phần I : Cơ sở khoa học của giao tiếp. Phần II : Sự giao tiếp sư phạm. Phần III : SỰ giao tiếp sư phạm trong quản lý trường học. Phụ lục.
Ký hiệu xếp giá: 651.7 B9793
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Một văn bản hiệu quả, chiến lược nhập đề, bản thảo đầu tiên, để có một bài viết hay, hoạt động viết thường nhật, thuyết trình, hậu trường, thuyết trình...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 TR561T
Giáo trình "Giao Tiếp Tiếng Anh Tự Tin Trong Mọi Tình Huống" gồm có 3 quyển, phân ra trình độ sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Nội dung trình bày theo từng chủ đề, hoàn cảnh. Ở trình độ nâng cao gồm...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 S200U
Giáo trình "Giao Tiếp Tiếng Anh Tự Tin Trong Mọi Tình Huống" gồm có 3 quyển, phân ra trình độ sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Nội dung trình bày theo từng chủ đề, hoàn cảnh. Ở trình độ sơ cấp gồm các...
Ký hiệu xếp giá: 495.615 I-400T
Nội dung cuốn sách gồm các mẫu hội thoại theo chủ đề thường gặp trong đời sống hằng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 395.5 Đ406TH
Chủ đề: Giao tiếp
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp; Các nguyên tắc trong giao tiếp; Kỹ năng nghe hiểu; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết; Giao tiếp phi ngôn ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 495.615 GI-108T
Sách gồm các nội dung luyện kỹ năng giao tiếp thông qua các hình ảnh truyện tranh.
Ký hiệu xếp giá: 395.15 Ph-P
Mục lục Phần I: Nghệ thuật ứng xử trong gia đình Phần II: Làm đẹp tình yêu- tình bạn Phần III: NGhệ thuật giao tiếp nơi công sở
Ký hiệu xếp giá: 658.049 C100M
Table of Contents: Understanding Global Dynamics; Framework for Adaptation; Northwest and Central Europe; North America, Australia, and New Zealand; Mediterranean Europe; Eastern Europe and Russia;...
Đang xem: 1480