Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
94 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 608.76TK
Mục lục Dụng cụ bằng đá Chinh phục lửa Nghệ thuật Kim Khâu có lỗ xâu chỉ Nông nghiệp Chăn nuôi Đồ gốm Dệt ............
Ký hiệu xếp giá: 608TK
CHương I : Bàn về phương pháp Chương II : René Descartes và những khái niệm cơ bản của triết học CHương III : Các phụ lục Chương IV : Nguyên bản tiếng Pháp
Ký hiệu xếp giá: 941.1TR312H
Cuốn sách giới thiệu về đất nước và con người Scotland thông qua: địa lý, lịch sử, chính quyền, kinh tế, con người, lối sống, tôn giáo, ngôn ngữ, nghệ thuật, giải trí, lễ hội, ẩm thực.
Ký hiệu xếp giá: 909TK
Mục lục Lời giới thiệu I. Một thế giới các nền văn minh Chương I: Kỷ Nguyên mới Chương II: Các nền văn minh trong lịch sử và đương đại CHương III: Một nền văn minh phổ cập? hiện đại hóa và phương tây...
Ký hiệu xếp giá: 909H513T
Nội dung sách gồm có: một thế giới các nền văn minh, thay đổi cán cân giữa các nền văn minh, trật tự mới của các nền văn minh,sự va chạm của các nền văn minh, tương lai các nền văn minh.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 6T103L
Nội dung của cuốn sách bao gồm: Hệ thống các câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi thảo luận về tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ký hiệu xếp giá: 930.102 82L600TH
Cuốn sách trình bày và phân tích lịch sử văn minh nhân loại thông qua các công trình khảo cổ, các kho báu đại dương và các chuyện lạ đó đây.
Ký hiệu xếp giá: 306.09597T7721t
Chương I: Cơ sở lý luận cho cách nhìn hệ thống - loại hình về văn hóa Việt nam. Chương II: văn hóa nhận thức. Chương III: văn hóa tổ chức cộng đồng: đời sống tập thể. CHương IV: Văn hóa tổ chức cộng...
Ký hiệu xếp giá: 951.9TR309T
Cuốn sách giới thiệu về đất nước Triều Tiên thông qua: Địa lý; Lịch sử; Chính phủ; Kinh tế; Con Người; Lối sống; Tôn Giáo; Ngôn ngữ; Nghệ thuật; Nghỉ ngơi- giải trí; Lễ hội; Ẩm phẩm.
Ký hiệu xếp giá: 621.302 85Ng-Qu
1. Khái quát cấu trúc của hệ truyền động điện xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor 2. Điều khiển nghịch lưu theo phương pháp điều chế vector không gian 3. Mô hình động cơ phục vụ...
Đang xem: 1261