Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1880 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Ki-D
Chương 1: Dòng điện xoay chiều ba pha Chương 2: Đo lường điện Chương 3: Máy biến áp Chương 4: Động cơ điện không đồng bvộ ba pha Chương 5: Điện chiếu sáng Chương 6: Dường dây dẫn điện Chương 7: Chống...
Ký hiệu xếp giá: 621.5 Ky-L
Chương 1: Các cơ sở của cơ điện lạnh Chương 2: Nhiệt Chương 3: Nhiệt độ Chương 4: Áp suất Chương 5: Các hệ thống làm lạnh kiểu nén khí Chương 6: Xưởng cơ điện lạnh Chương 7: Hệ thống ống trong thiết...
Ký hiệu xếp giá: 621.31 H407V
Cuốn sách này bao gồm 11 chương, trình bày các nội dung chính sau: sét - nguồn gốc của quá điện áp khí quyển, quá trình sóng trên đường dây tải điện, bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Ky-s
Chương 1: Khái niệm chung về dòng điện và mạch điện Chương 2: Tính mạch điện một chiều Chương 3: Các điện trở phi tuyến và mạch một chiều phi tuyến Chương 4: Từ trường Chương 5: Cảm ứng điện từ...
Ký hiệu xếp giá: 621.385 Ng-Đ
Mục lục Chương I: tổng quan về pstn và so sánh với việc truyền thoại qua IP CHương II: Hệ thống điện thoại doanh nghiệp Chương III: Cơ sở báo hiệu điện thoại Chương IV: hệ thống báo hiệu số 7 Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 Ky-T
Bài 1: Đặc tính của Diot tiếp giáp Bài 2: Đặc tính của Diot zêne Bài 3: Linh kiện điện tử quang Bài 4: Đặc tính Tranzito Bài 5: Đặc tính của Tranzito tiếp giáp hiệu ứng trường Bài 6: Đặc tính...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 Ky-T
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Kỹ thuật tương tự Chương 3: Kỹ thuật xung -số Chương 4: Các bộ biến đổi điện áp và dòng điện Chương 5: Bộ vi xử lý
Ký hiệu xếp giá: 6210381 028 Ky-T
PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: Tín hiệu và các hệ thống điện tử PHẦN KỸ THUẬT TƯƠNG ĐỒNG (ANALOG) Chương 2: Các limh kiện bán dẫn Chương 3: Các linh kiện quang bán dẫn Chương 4: Mạch khuyếch đại...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 076 Ky-T
Phần I: KỸ THUẬT TƯƠNG TỰ Chương 1: Tóm tắt lý thuyết Chương 2: Bài tập phần I có lời giải Chương 3: Đề bài tập phần I Phần II: KỸ THUẬT XUNG -SỐ Chương 4: Tóm tắt lý thuyết Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 076 Ky-T
Phần I: KỸ THUẬT TƯƠNG TỰ Chương 1: Tóm tắt lý thuyết Chương 2: Bài tập phần I có lời giải Chương 3: Đề bài tập phần I Phần II: KỸ THUẬT XUNG -SỐ Chương 4: Tóm tắt lý thuyết Chương 5: Bài tập phần...
Đang xem: 141