Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1600 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028Ky-T
Chương 1: Nhập môn Chương 2: Các linh kiện bán dẫn Chương 3: Các mạch điện cơ bản trong kỹ thuật tương tự Chương 4: Các mạch điện cơ bản trong kỹ thuật số
Ký hiệu xếp giá: 621.31NG527V
Cuốn sách trình bày những vấn đề sau: phương pháp tính bộ dây quấn máy biến thế một pha, dựng sơ đồ quấn dây động cơ vạn năng, sơ đồ công nghệ quấn dây rôto động cơ vạn năng, phương pháp tính bộ dây...
Ký hiệu xếp giá: 621.31TR120D
Cuốn sách trình bày cách lắp đặt, sử dụng, bảo quản và sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy biến áp và các loại động cơ điện. Ở mỗi loại máy điện, sách trình bày về sơ đồ dây quấn, cách tính...
Ký hiệu xếp giá: 629.284Ky-D
Chương 1: Căn bản về điện- Hệ thống điện Ôtô đặc trưng Chương 2: Căn bản về điện tử : Điôt - Transisto - IC - Chip Chương 3: Dây điện mạng điện Chương 4: Bình Acquy chì Chương 5: Máy phát điện một...
Ký hiệu xếp giá: 005.262 621 3C
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Nhập vào và xuất ra Chương 3: Các lệnh lựa chọn Chương 4: lệnh lặp Chương 5: Các hàm Chương 6: Con trỏ Chương 7: Mảng Chương 8: Xâu Chương 9: CÁc cấu trúc Chương 10: Nhập /...
Ký hiệu xếp giá: 005.262 621 3C
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Nhập vào và xuất ra Chương 3: Các lệnh lựa chọn Chương 4: lệnh lặp Chương 5: Các hàm Chương 6: Con trỏ Chương 7: Mảng Chương 8: Xâu Chương 9: CÁc cấu trúc Chương 10: Nhập /...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5H450V
Nội dung của quyển sách gồm hai phần: Phần thứ nhất là nghiên cứu các linh kiện rời rạc, phần thứ hai mô tả các đặc trưng cũng như công nghệ chế tạo của tất cả các loại vi mạch từ lưỡng cực tới Bi -...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5H450V
Nội dung của quyển sách gồm hai phần: Phần thứ nhất là nghiên cứu các linh kiện rời rạc, phần thứ hai mô tả các đặc trưng cũng như công nghệ chế tạo của tất cả các loại vi mạch từ lưỡng cực tới Bi -...
Ký hiệu xếp giá: 669Ly-K
Chương 1: Dung dịch điện ly Chương 2: Điện cực Chương 3: Phân cực Chương 4: Tính ổn định của điện cực - Dung dịch Chương 5: Quá trình Catốt Chương 6: Quá trình Anôt Chương 7: Quy luật và thông số cơ...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8Bu-Th
Chương 1: Khái niệm chung về mạng và hệ thống điện Chương 2: Phụ tải điện Chương 3: đặc tính và tham số của các phần tử của hệ thống điện Chương 4: Tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong mạng...
Đang xem: 151