Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
868 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.5K312T
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn giáo trình Kinh tế học vi mô sẽ cung cấp phương pháp phân tích về lý thuyết kinh tế vi mô một cách rõ ràng, tập trung nhấn mạnh vào tính thích hợp và ứng dụng cả cho việc đề ra các quyết định về...
Ký hiệu xếp giá: 338.5TR120TH
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Nhập môn kinh tế học; Cầu cung & thị trường; Lý thuyết về hành vi của người tiêu thụ; Lý thuyết về doanh nghiệp; Thị trường cạnh tranh hoàn hảo; Thị...
Ký hiệu xếp giá: 330.01Ki-M
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Lời nói đầu Chương 1: Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp Chương 2: Cung - cầu Chương 3: Lý thuyết người tiêu dùng Chương 4: Lý thuyết về hành vi cảu doanh nghiệp Chương...
Ký hiệu xếp giá: 338.5C108TH
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này cung cấp các nội dung nâng cao và mở rộng của kinh tế học vi mô. Các mô hình về người tiêu dùng, hàng và thị trường được phân tích sâu, đông thời có phần xử lý bằng đại số giúp việc...
Ký hiệu xếp giá: 338.5K555t 2017
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Trình bày các kiến thức về kinh tế học vi mô: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học; cầu cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất và chi phí; thị trường cạnh...
Ký hiệu xếp giá: 338.5P105T
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế vi mô, cách thức vận dụng các nguyên lý kinh tế cơ bản vào các lĩnh vực như: quản trị kinh doanh, ngoại thương, ngân hàng, kế toán, kiểm toán...
Ký hiệu xếp giá: 338.5K312T
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế vi mô, cung cầu và giá cả thị trường, độ co giãn của cung cầu, lý thuyết lựa chọn tiêu dùng, lý thuyết sản xuất - chi phí, cạnh...
Ký hiệu xếp giá: 339K312T
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học; Cung cầu và giá thị trường; Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; Lý thuyết về sản xuất và chi phí; Thị trường...
Ký hiệu xếp giá: 338.5076K555t 2017
Trình bày các bài tập trắc nghiệm, câu hỏi ôn tập kiểm tra về các nội dung của kinh tế học vi mô: Những vấn đề cơ bản của kinh tế học; cầu, cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu...
Ký hiệu xếp giá: 658.45J689_I
Cuốn sách giúp bạn rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp, nâng cao khả năng thu hút sự chú ý và hợp tác của người khác, xây dựng địa vị và danh tiếng cho bản thân. Ngoài ra, cuốn sách còn đưa...
Đang xem: 1715