Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3191 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658 H239
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết lãnh đạo thành công. Sách gồm những nội dung chính sau: kinh nghiệm điều hành,nghệ thuật lãnh đạo, thu phục nhân tài.
Ký hiệu xếp giá: 658.400285 N5767h 2015
Cuốn sách giới thiệu về hệ thống thông tin quản lý trong kinh doanh; Các khái niệm căn bản về các hệ thống thông tin; Giải quyết bài toán kinh doanh bằng hệ thống thông tin; Phần cứng máy tính; Phần...
Ký hiệu xếp giá: 658.022 S947
Contents: Introduction; How to use this book; Charlie discovers that profit is king; Determine your current situation; Your profit chase starts with you; The 4 M’s of profit : management : money :...
Ký hiệu xếp giá: 658 TK
Chương 1: Gia đình Chương 2: Những ngày còn đi học Chương 3: Kinh nghiệm đầu tiên Chương 4: Những tay lão luyện về tổ chức hệ thống kiểm soát tài chính Chương 5: Cốt lõi của việc quản lý Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 658.304 Ng-D
Phần 1: DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VỚI NHỮNG KINH NGHIỆM SX KINH DOANH Chương 1: DN vừa và nhỏ Chương 2: "Cây đời mãi mãi xanh tươi" Chương 3: Bí quyết thành công Chương 4: Biết tránh vết xe đổi Chương...
Ký hiệu xếp giá: 658 NG527H
Cuốn sách này đề cập đến những vấn đề về nghệ thuật lãnh đạo: bản chất của lãnh đạo; quyền lực và sự ảnh hưởng; hiệu quả của quyền lực và các chiến lược ảnh hưởng; phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo; bản...
Ký hiệu xếp giá: 658.4092 K765e
Cuốn sách giới thiệu mười cách để trở thành nhà quản lý 80/20: Nhà quản lý: điều tra, siêu kết nối, đòn bẩy, giải phóng, hướng dẫn, đi tìm ý nghĩa, nhiều thời gian, đơn giản hóa, lười biếng và chiến...
Ký hiệu xếp giá: 363.702 Qu-N
Chương 1: Những vấn đề môi trường của phát triển đô thị và khu công nghệp Chương 2: Luật pháp quản lý và các tiêu chuẩn môi trường Chương 3: Các phương cách Quản lý môi trường đô thị và khu công...
Ký hiệu xếp giá: 332.12 NG521D
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam; quản trị tổ chức và phương thức điều hành ngân hàng - nâng cao năng lực cạnh tranh - phát...
Ký hiệu xếp giá: 910.681 S795
This book covers hot new travel trends such as cruises, extreme tours, senior travel, international travel, and more. Contens: Pack Your Bags; The right Stuff; Meet the Homebased Travel Agent;...
Đang xem: 2178