Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1869 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 915.97 NG527TH
Sách giới thiệu các địa danh du lịch ở: Hà Nội, Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.
Ký hiệu xếp giá: 338.5 K312T
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế vi mô, cung cầu và giá cả thị trường, độ co giãn của cung cầu, lý thuyết lựa chọn tiêu dùng, lý thuyết sản xuất - chi phí, cạnh...
Ký hiệu xếp giá: 339 K312T
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học; Cung cầu và giá thị trường; Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; Lý thuyết về sản xuất và chi phí; Thị trường...
Ký hiệu xếp giá: 338.5076 K555t 2017
Trình bày các bài tập trắc nghiệm, câu hỏi ôn tập kiểm tra về các nội dung của kinh tế học vi mô: Những vấn đề cơ bản của kinh tế học; cầu, cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu...
Ký hiệu xếp giá: 339 PH105TH
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách trình bày nội dung cơ bản về kinh tế vi mô, quy luật cung cầu và thị trường, phân tích hệ số co dãn và chính sách thuế, lý thuyết về hành vi người tiêu dùng và chi phí sản xuất, lợi nhuận...
Ký hiệu xếp giá: 338.5 G8231
This book includes: Ten principles of economics; Thinking like an economicst; Interdependence and the gains from trade; Supply and demand: How markets work, Markets and welfare; The economics of the...
Ký hiệu xếp giá: 338.5 NG527V
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: tổng quan về kinh tế học; thị trường hoạt động như thế nào; thị trường và phúc lợi; kinh tế học về khu vực công cộng, hành vi của doanh nghiệp và tổ...
Ký hiệu xếp giá: 810.93 TK
Phần I : Thế giới hiện đại 1/ Vấn đề sản xuất 2/ Hoà bình và bền vững 3/ Vai trò của kinh tế học 4/ Kinh tế học phật giáo 5/ VẤn đề quy mô Phần II : Các nguồn lực 1/ Giáo dục nguuồn lực to lớn 2/ Sử...
Ký hiệu xếp giá: 330.02 TK
Mục lục Chương mở đầu: Chu trình kinh tế và chu trình kinh tế tiền tệ Phần I: Trước hết cần phải sản xuất Phần II: Chu trình tiền tệ và cân bằng thu chi ngân sách Phần III: Sự vận động của nền kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 915.97 N5766d 2017
Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận về địa lý du lịch với 5 chương: nhập môn, nhu cầu du lịch, tài nguyên du lịch, tổ chức không gian du lịch, chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch. Nêu lên thực...
Đang xem: 1036