Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
142 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.165 T152
This book includes: Introduction; Mobile Computing Architecture; Mobile Computing Through Telephony; Emerging Technologies; Global System for Mobile Communications ; Short Message Service; General...
Ký hiệu xếp giá: 621.38 Mo-L
PHẦN 1: MODEM VÀ ỨNG DỤNG Chương 1: Kháo niệm về Modem Chương 2: Định danh Modem qua chuẩn và giao thức Chương 3: Căn bản sử dụng Modem Chương 4: Hướng dẫn cài đặt và khắc phục sự cố PHẦN 2: CƠ SỞ...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 6 NG450V
Cuốn sách giới thiệu một số nghề và làng nghề ở tỉnh Khánh Hòa, nhất là làng nghề Phú Lộc thuộc huyện Diên Khánh, là nơi quy tụ nhiều nghề truyền thống nhất, tiêu biểu cho làng nghề tại Khánh Hòa,...
Ký hiệu xếp giá: 004 M458S
Tài liệu tập hợp các công trình nghiên cứu được trình bày và thảo luận tại hội thảo quốc gia lần thứ XII " Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông" chủ đề: phát hiện tri thức...
Ký hiệu xếp giá: 615.88 TR120TH
Cuốn sách trình bày một số vị thuốc nam thường dùng có ở nhiều vùng đất nước ta. Trong mỗi vị có trình bày thứ tự các mục sau: tên của các vị thuốc gồm tên thông thường và tên địa phương; quy cách,...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162n 2000
Contents: It's nice to meet you; What's this; Where are you from; I'm not wearing boots; What are you doing; We live in the suburbs; Does the apartment have a view; What do you do; Broccoli s good...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162n
Contents: It's nice to meet you; What's this; Where are you from; I'm not wearing boots; What are you doing; We live in the suburbs; Does the apartment have a view; What do you do; Broccoli s good...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162n 1997
Contents: Please call me chuck; How much is it; Do you like jazz; Tell me about your family; How often do you exercise; We had a great time; How do you like the neighborhood; What does he look like;...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162
Contents: A time to remember; caught in the rush; Time for a change; I've never heard of that; Going places; Sure. No problem; What's this for; Let's celebrate; Back to the future; I don't like...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162n 1998
Contents: That's what friends are for; Career moves; could you do me a favor; What a story; Crossing cultures; What's wrong with it; The world we live in; Learning to learn; Self-improvement; The...
Đang xem: 2676