Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
149 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.8342 L6736
Với việc khai thác dữ liệu lớn lên ngôi, "kỹ nghệ thuyết phục" nổi bật hơn bao giờ hết. Tiến sĩ David Lewis, nhà nghiên cứu nổi tiếng quốc tế, đưa khoa học vào việc vẽ bản đồ mua sắm của bộ não và cơ...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 L9759M
Chủ đề: Marketing
Sách gồm 8 chương, từ những vấn đề chung nhất của Marketing cho đến cách thức thực hành ứng dụng trong thực tế. Mỗi chương được trình bày theo kết cấu giống nhau gồm các phần chính như: mục tiêu, nội...
Ký hiệu xếp giá: 338.47910688 M6292m
Marketing in Travel and Tourism aims to guide and support readers through the complexities of tourism marketing in the 21st Century. It sets out clear explanations of marketing principles and...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K87
This book includes: Understanding Marketing Management; Analyzing Marketing opportunities; Developing Market Strategies; Shaping the Market Offering; Managing and Delivering Marketing Programs.
Ký hiệu xếp giá: 332.17 TR312QU
Nội dung của quyển sách bao gồm: Marketing trong kinh doanh ngân hàng, khách hàng của ngân hàng, chiến lược marketing của ngân hàng, nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường, quản lý và phát triển...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 M100QU
Chủ đề: Marketing
Quyển sách này bao gồm các nội dung chính sau: tổng quan marketing quốc tế, môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới, phương thức thâm nhập thị trường thế giới, chiến lược sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 M3457
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan marketing quốc tế; Môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới; Phương thức thâm nhập thị trường thế giới; Chiến lược sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.848 Mar
Mục lục Chương I: Marketing qucố tế CHương II: Nghiên cứu qucố tế về thị tur7ờng Chương III: Lựa chọn thị trường nước ngoài CHương IV: Những cách thức káhc nhau để hiện diện ở nước ngoài Chương V:...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Phần I: Giá trị của thất bại Phần II: Thất bại trong hoạch định marketing Phần III: Công cụ marketing
Đang xem: 6889