Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1223 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.042 S4543i
contents: education and student life; city life; business and money; jobs and professions; lifestyles; the global village; north america: the land and the people; tastes and preferences; discoveries;...
Ký hiệu xếp giá: 808.042076 B6445
Contents: ideas for writing; reading for ideas : "a letter to Alex"; language for writing; describing impressions of people, places, and things; describing problems; asking information questions;...
Ký hiệu xếp giá: 808.042076 B6445m
Contents: language and learning; danger and daring; man and woman; mysteries past and present; transitions; the mind; working; breakthroughs; art and entertainment; ethical questions; medicine; the...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 H3337q 1
Contents: Career planning; The free enterprise system; Animal behavior; Nutrition; From settlement to independence; A changing nation 1850-1900.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 H3337q 2
Contents: Doing business internationally; The Global Economy; Themes and purposes; The Ancient world: egypt; States of consciousness; Abnormal psychology; Medicine and drugs: addictive substances;...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 H3337q 3
Contents: Cultural anthropology; physical anthropology; Developing nations; The global economy; The nature of poetry; Heroes in literature; Endangered Species; Human ecology.
Ký hiệu xếp giá: 808.02 T8222w
Contents: explanation; demonstration; exploration.
Ký hiệu xếp giá: 657.47 T871H
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: kế toán nghiệp vụ thu, chi tiền mặt; kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chứng khoán; kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; kế toán tài...
Ký hiệu xếp giá: 657.47 B103T
Sách bao gồm nhiều dạng câu hỏi, bài tập và các tình huống được sắp xếp theo từng nội dung môn học, sau đó là các bài tập mang tính tổng hợp, một số đề thi hết môn, đề thi tốt nghiệp và đề thi tuyển...
Đang xem: 461