Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
544 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 421.5 Listen
Unit 1: Small talk Unit 2: Day to day Unit 3: How was your weekend? Unit 4: What are they like? Unit 5: Some of my favorite things Unit 6: I can do that! Unit 7: Would you like a cup of tea? Unit 8:...
Ký hiệu xếp giá: 421.5 Listen
Unit 1: Tell me about yourself Unit 2: Same or different Unit 3: How do you feel about it? Unit 4: Here or there? Unit 5: Who is the better player? Unit 6: Talk me into it! Unit 7: What were they...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 B135
Listening contents: Twenty 4-page units cover the key areas, such as Small Talk, Working in English Globally, Telephoning and Teleconferencing. Each unit contains: Exercises based on authentic audio...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 A5453l
Contents: 1. What is listening comprehension? 2. Listening skills in native speakers 3. Listening skills in foreign learners 4. Graded development of listening skills 5. Listening in the L2 classroom...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 M100N
This book includes topics: Films; Occupations; Education; Sport; People; Travel; Food and drink; The media; The weather; The environment; Technology; Health and fitness; Transport; Fashion; Crime;...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Li-T
1. Sử dụng ngân hàng. 2. Làm theo hướng dẫn tập một môn thể thao. 3. Nhắn tin lại. 4. Đi máy bay và xe lửa. 5. Lược qua các tiện nghi của khách sạn. 6. Trở thành người quan sát tốt. 7. Theo dõi thời...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 L8564 2009
Quyển sách trình bày chiến lược làm bài nghe hiểu của New TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 H769
Sách gồm các nội dung sau: 50 câu kiểm tra năng lực; miêu tả hình ảnh; trả lời câu hỏi; đối thoại ngắn; bài nói dài; bài kiểm tra mô phỏng bài thi thực tế; đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.183 TR120M
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài luyện nghe và nói tiếng Hoa về các chủ đề: Chào hỏi, giới thiệu, tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi, hỏi thăm/ trò chuyện, thỉnh cầu, từ chối, đề nghị, tiếp đãi, khen ngợi,...
Ký hiệu xếp giá: 421.5 Lu-C
1. Đánh giá trước khi học 2. Xem phần thoại cùa bài giảng 3. Những điều cơ bản về ghi chú 4. Ghi chú số và số liệu thống kê 5. Nghe tìm bố cục trong bài giảng 6. Hiểu bài giảng và thực hành ghi chú...
Đang xem: 4482