Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3179 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.68 NG527V
Nội dung sách gồm có: về AutoCAD2008, nhập điểm và phương thức bắt điểm, các lệnh vẽ phẳng cơ bản, gạch mặt cắt - ghi kích thước - ghi text, tạo lớp và khối quản lý bản vẽ, hướng dẫn vẽ hình chiếu...
Ký hiệu xếp giá: 006.68 Corel
Chương I: Tạo chiều sâu bằng hiệu ứng bóng đổ Chương II: Tính năng powerclip Chương III: tạo chiều sâu với các hiệu ứng phối cảnh Chương IV: Đùn xuất với các đối tượng vector Chương V: Áp dụng các...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Phần I : CĂN BẢN VỀ AUTOCAD Chương 1: BẮt đầu với AutoCAD Chương 2: Vấn đề căn bản của bản vẽ Chương 3: Tạo các đối tượng 2D đơn giản Chương 4: Tạo các đối tượng 2D phức tạp Chương 5: Xem bản vẽ...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Phần I : TÌM HIỂU CHUYÊN SÂU VỀ AUTOCAD 2000 Chương 1: Làm việc với các khối, các thuộc tính và các tham chiếu ngoại Chương 2: Quản lý nội dung bằng AutoCAD Desing Center Chương 3: Tạo một Layer để...
Ký hiệu xếp giá: 006.68 H407PH
Cuốn sách bao gồm các nội dung sau: Tìm hiểu các đặc điểm cơ bản về Photoshop; Thay đổi độ phân giải của một ảnh; Tạo các vùng chọn, tô, và vẽ bằng màu sắc; Làm việc với các lớp và bộ lọc; Vẽ các...
Ký hiệu xếp giá: 006.58 H407PH
Quyển sách "Thực hành AutoCad 2009" cập nhật đầy đủ các tính năng mới cùng các hình ảnh minh họa. Bên cạnh đó còn có các bài thự hành như: giao diện người dùng, vẽ theo tỷ lệ, làm việc với các lệnh,...
Ký hiệu xếp giá: 005.72 TH101B
Nội dung sách gồm có: tổng quan về Dreamweaver, giao diện, thêm văn bản, danh sách, bảng, làm việc với form, sử dụng frame trong thiết kế web, làm việc với flash, cải tiến trang web với các hiệu ứng...
Ký hiệu xếp giá: 006.68 V200M
Nội dung cuốn sách gồm: khám phá gia diện AutoCAD 2011; tạo bản vẽ đầu tiên với AutoCAD 2011; xác lập và sử dụng các công cụ vẽ của AutoCAD; tổ chức các đối tượng bằng các Block và Group; theo dõi...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 Cor
Mục lục Chương I: Sử dụng text trong coreldaw 11 CHương II: Xứ lý văn bản( text) nâng cao trong coreldraw CHương III: Xử lý ảnh bitmap trong coreldraw 11 CHương IV: In tài liệu trong coreldraw 11
Đang xem: 1004