Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3415 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.6AutoCAD
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các lệnh về File Chương 3: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản Chương 4: Nhập tọa độ, phương thức bắt điểm và Autotrack Chương 5: Các lệnh vẽ cơ bản Chương 6: Các lệnh hiệu...
Ký hiệu xếp giá: 006.68NG527H
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu AutoCad 2006; các lệnh về file; cá lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản; nhập tọa độ, phương thức bắt điểm và AutoTrack; các lệnh vẽ cơ bản; các lệnh...
Ký hiệu xếp giá: 006.68NG527H
Nội dung tập 2 bao gồm: giới thiệu các lệnh vẽ và tạo hình nâng cao, giới thiệu các lệnh hiệu chỉnh nâng cao, giới thiệu hiệu chỉnh bằng GRIPS, giới thiệu block, autoCAD DesignCenter, block với thuộc...
Ký hiệu xếp giá: 006.68NG527V
Nội dung sách gồm có: về AutoCAD2008, nhập điểm và phương thức bắt điểm, các lệnh vẽ phẳng cơ bản, gạch mặt cắt - ghi kích thước - ghi text, tạo lớp và khối quản lý bản vẽ, hướng dẫn vẽ hình chiếu...
Ký hiệu xếp giá: 006.68Corel
Chương I: Tạo chiều sâu bằng hiệu ứng bóng đổ Chương II: Tính năng powerclip Chương III: tạo chiều sâu với các hiệu ứng phối cảnh Chương IV: Đùn xuất với các đối tượng vector Chương V: Áp dụng các...
Ký hiệu xếp giá: 006.6AutoCAD
Phần I : CĂN BẢN VỀ AUTOCAD Chương 1: BẮt đầu với AutoCAD Chương 2: Vấn đề căn bản của bản vẽ Chương 3: Tạo các đối tượng 2D đơn giản Chương 4: Tạo các đối tượng 2D phức tạp Chương 5: Xem bản vẽ...
Ký hiệu xếp giá: 006.6AutoCAD
Phần I : TÌM HIỂU CHUYÊN SÂU VỀ AUTOCAD 2000 Chương 1: Làm việc với các khối, các thuộc tính và các tham chiếu ngoại Chương 2: Quản lý nội dung bằng AutoCAD Desing Center Chương 3: Tạo một Layer để...
Ký hiệu xếp giá: 006.68H407PH
Cuốn sách bao gồm các nội dung sau: Tìm hiểu các đặc điểm cơ bản về Photoshop; Thay đổi độ phân giải của một ảnh; Tạo các vùng chọn, tô, và vẽ bằng màu sắc; Làm việc với các lớp và bộ lọc; Vẽ các...
Ký hiệu xếp giá: 006.58H407PH
Quyển sách "Thực hành AutoCad 2009" cập nhật đầy đủ các tính năng mới cùng các hình ảnh minh họa. Bên cạnh đó còn có các bài thự hành như: giao diện người dùng, vẽ theo tỷ lệ, làm việc với các lệnh,...
Ký hiệu xếp giá: 005.72TH101B
Nội dung sách gồm có: tổng quan về Dreamweaver, giao diện, thêm văn bản, danh sách, bảng, làm việc với form, sử dụng frame trong thiết kế web, làm việc với flash, cải tiến trang web với các hiệu ứng...
Đang xem: 1095