Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
228 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 N312
Contents: A common language; Work to lie, live to work; Transitions; Company culture; Free to trade; Let's talk marketing; Shopping around; Staying ahead; The innovators; Money talks; Tell me what...
Ký hiệu xếp giá: 382.91 NG527TR
Cuốn sách này bao gồm nội dung của Incoterms 2000 - Quy tắc chính thức của phòng thương mại quốc tế (ICC) diễn giải các điều kiện thương mại. Sách giải thích cụ thể từng điều kiện của mười ba điều...
Ký hiệu xếp giá: 382.91 NG527TH
Sách gồm những nội dung chính sau: Những hiểu biết về Incoterms; Bốn nhóm điều kiện Incoterms- những cấu thành cơ bản; Tổng quát về nghĩa vụ của người mua và người bán; Bình luận 13 điều kiện...
Ký hiệu xếp giá: 004.692 Ho-I
Chương 1 : Internet ngày nay Chương 2: Định danh hướng Chương 3 :Công nghệ thương mại điện tử Chương 4 :Tạo các dịch vụ thương mại điện tử Chương 5: Đăng cai và hỗ trợ thương mại điện tử Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 382.9597073 V8721H
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Phần 1: HỎI ĐÁP VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT - MỸ Chương 1: Hỏi đáp về sự ra đời của hiệp định Chương 2: Hỏi đáp về vấn đề thương mại hàng hóa Chương 3: Hỏi...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 07 TR120T 2012
Cuốn sách gồm 106 câu hỏi và trả lời, cung cấp thông tin, giải thích các quy định của Luật trọng tài thương mại và các văn bản pháp luật liên quan.
Ký hiệu xếp giá: 382.9 NG527TR
Cuốn sách hàm chứa những nội dung căn bản liên quan đến hợp đồng: Quan hệ giữa luật với hợp đồng, ngôn ngữ hợp đồng bằng tiếng Anh, diễn giải các điều khoản của hợp đồng và các bên tham gia hợp đồng,...
Ký hiệu xếp giá: 341.754 V400TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: Các vấn đề chung về UCP - DC; Giới thiệu về UCP-DC 600; Hỏi đáp về nội dung UCP-DC 600; Một số phụ lục.
Ký hiệu xếp giá: 428 Hu-V
Chương 1: Bước đầu làm quen với báo cáo thương mại Chương 2: Những kỹ thuật viết hay và dễ hiểu Chương 3: Đặc điểm một bài báo cáo hiệu quả Chương 4: Kỹ thuật giao lưu văn hóa Chương 5: Định rõ vấn...
Ký hiệu xếp giá: 382.91 I378.2013
Chủ đề: Thương mại
Điều kiện Incoterms giải thích những điều kiện thương mại được viết tắt bằng ba chữ cái, thể hiện tập quán giao dịch giữa các doanh nghiệp trong các hợp đồng mua bán hàng hóa. Điều kiện Incoterms chủ...
Đang xem: 531