Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2763 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34B741
Part 1: Step 1: Liệt kê những từ vựng thường xuất hiện trong câu hỏi mô tả bức ảnh theo các chủ đề khác nhau. Bạn hãy xem hình minh họa, nghe MP3 và ghi nhớ các từ; Step 2: Giúp bạn làm quen với các...
Ký hiệu xếp giá: 428.34T644
Phần diagnostic: gồm 40 câu hỏi nhằm đánh giá năng lực bản thân trước khi nghiên cứu giáo trình. Phần các dạng câu hỏi: trình bày chi tiết về từng dạng câu hỏi và cách chọn đáp án đúng cho từng câu...
Ký hiệu xếp giá: 428.34T655
Sách gồm các phần: Actual Test 1; Actual Test 2; Actual Test 3; Actual Test 4; Actual Test 5; Dictation; Script & Answers; Answersheet.
Ký hiệu xếp giá: 428.34T655
Nội dung Tomato listening: xác định từ trọng tâm; cấu trúc câu; thành ngữ; diễn đạt ý bằng từ khác; tránh gợi ý mơ hồ; một số kiến thức về các tình huống thông thường; tổng hợp, suy luận; nghe hiểu...
Ký hiệu xếp giá: 428S745
Bộ sách này giúp bạn nâng cao khả năng nghe hiểu khi xem các chương trình tivi bằng tiếng Anh, đồng thời phát triển kỹ năng nghe nói tiếng Anh, dùng kèm đĩa hình và đĩa tiếng. Nội dung trong từng...
Ký hiệu xếp giá: 428J42
Bộ sách này giúp bạn nâng cao khả năng nghe hiểu khi xem các chương trình tivi bằng tiếng Anh, đồng thời phát triển kỹ năng nghe nói tiếng Anh, dùng kèm đĩa hình và đĩa tiếng. Nội dung trong từng...
Ký hiệu xếp giá: 428S745
Bộ sách này giúp bạn nâng cao khả năng nghe hiểu khi xem các chương trình tivi bằng tiếng Anh, đồng thời phát triển kỹ năng nghe nói tiếng Anh, dùng kèm đĩa hình và đĩa tiếng. Nội dung trong từng...
Ký hiệu xếp giá: 495.834M9719 2013
Mục đích của quyển sách này là kiểm tra thí sinh có thể hay không thể thông qua việc nghe hiểu đối thoại để nhận được thông tin trong đối thoại. Các điểm kiểm tra như sau: chữ số, thời gian, nơi...
Ký hiệu xếp giá: 495.683 4B100M
Sách gồm 25 bài luyện nghe tiếng Nhật, mỗi bài đều có phần nghe, từ vựng và ngữ pháp.
Đang xem: 1007