Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3073 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419V
Sách gồm các bài đọc liên quan đến văn hóa, bài tập và hình ảnh minh họa, có phụ lục đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.68 Mi-P
Mục lục: Bài 1- Giới thiệu Bài 2- Quầy tiếp tân Bài 3- Ở thương xá Bài 4- Thời gian biểu Bài 5- Lên xe điện Bài 6- Đi xem phim Bài 7- Quà tặng Bài 8- Thăm viếng trung tâm Bài 9- Bị bệnh Bài 10- Hỏi...
Ký hiệu xếp giá: 495.68 Mi-P
Mục lục: Bài 26- Vào ký túc xá Bài 27- Hỏi đường Bài 28- Ngắm hoa Bài 29- Đồ bỏ quên Bài 30- Sử dụng dụng cụ Bài 31- Kế hoạch nghỉ hè Bài 32- Ở bệnh viện Bài 33- Hướng dẫn về việc sử dụng an toàn Bài...
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 H300T
Nội dung cuốn sách gồm các bài luyện đọc hiểu theo chủ đề, có đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 TH200P
Nội dung cuốn sách gồm có: khởi đầu, cách viết thư cơ bản, thành ngữ, biểu hiện trạng thái.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 TH200P
Nội dung cuốn sách gồm có: khởi đầu, những vấn đề đọc hiẻu chọn lọc và những vấn đề đọc hiểu khó.
Đang xem: 1878