Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1019 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 920.085 975 Ng-H
Mục lục Lời giới thiệu Chương I: Những ánh sao sáng trong đêm dài nô lệ Chương I: Những nhà cách mạng Chương III: Các tướng lĩnh Chương IV: Các thầy kiện khoác áo chiến bào Chương V: Các nữ hổ...
Ký hiệu xếp giá: 923.147 Bl-O
Mục lục Lời giới thiệu Phần I: LUDMILA PUTNINA Tâm sự Phần II: TÌnh Báo Phần III: Nước Đức Phần IV: Đường đến quyền lực
Ký hiệu xếp giá: 927.959 2 Ti-P
Ký hiệu xếp giá: 923 L250TH
Chủ đề: Văn hoá; Tiểu luận
Sách bao gồm những bài viết sau: Trong ý thức nghệ thuật của NGuyễn Thi; Cảm giác không bình yên; Giữ gìn niềm tin thiêng liêng của văn học; Sáng tạo văn học cũng cần có sự thề nghiệm; Tiếng nói...
Ký hiệu xếp giá: 923.509 597 V500TH
Cuốn sách viết về chân dung các nhân vật lịch sử Việt Nam, đó là 284 Anh hùng hào kiệt từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm giành lại độc lập tự do cho Tổ...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 063 V500H 2013
Sách trình bày 37 chuẩn mực kiểm toán theo thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của bộ tài chính ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 343.597 0786 9 N114T 2012
Nội dung cuốn sách gồm: Phần 1: phân tích hoạt động đấu thầu; Phần 2: kỹ năng đấu thầu và hướng dẫn lựa chọn nhà thầu; Phần 3: kỹ năng lập hồ sơ mời thầu; Phần 4: kỹ năng đấu thầu qua mạng và hướng...
Đang xem: 900