Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1202 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 372.623B8724b
Contents: from copying to writing ; the mechanics of writing; confidence building; focus on process; a process writing project; computers and writing; outcomes; assessment.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465M395b 2005
Best practice is a business English series designed for both pre-work students. Its topic-based modules train students in the skills needed to communicate in the professional and personal sides of...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465M395b
Contents: World of work; The business of leisure; Don't overdo it; New products, new markets; Travel and communications; Going global; Writing resource.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465M395b 2007
Best practice is a business English series designed for both pre-work students. Its topic-based modules train students in the skills needed to communicate in the professional and personal sides of...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71M395
Best practice is a business English series designed for both pre-work students. Its topic-based modules train students in the skills needed to communicate in the professional and personal sides of...
Ký hiệu xếp giá: 428.3O_18
This book provides a systematic and thorough introduction to the pronunciation of English to help intermediate and more advanced students improve their production of the spoken language. After a...
Ký hiệu xếp giá: 428.4Bi-A
Phần 1 : Giới thiệu về hệ thống âm thanh của Anh ngữ. Phần 2 : Nói về độ nhấn trong Anh ngữ. Phần 3 : Hướng dẫn cách phát âm động từ bất quy tắc. Phần 4 : Các bài thực hành phát âm.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 5Bi-C
Chủ đề: Tiếng Anh -- Câu
Part one : level B Answer keys level B Part two : level C Answer keys level C
Đang xem: 958