Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
455 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 629.89S737m
This book includes: PART 1: INTRODUCING MICROCONTROLLER TECHNOLOGY: Microcontroller concepts PART 2: SOFTWARE: Programming; The stack, Subroutines, Interrupts, and resets; Cross assembly and program...
Ký hiệu xếp giá: 338.5G8231
This book includes: Ten principles of economics; Thinking like an economicst; Interdependence and the gains from trade; Supply and demand: How markets work, Markets and welfare; The economics of the...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 500 4Monitor
Chương 1: Một số linh kiện thường dùng trong Monitoe vi tính Chương 2: Vi mạch Analog - Digital sử dụng trong Monitoe vi tính Chương 3: Tổng quan về Monitoe vi tính Chương 4: Card màn hình Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 004.1M946
Cuốn sách đề cập đến tất cả lĩnh vực cải tiến hệ thống, như là bo mạch, bộ xử lý, bộ nhớ, thùng máy và bộ nguồn. Cuốn sách này đề cập sự chăm sóc thành phần và hệ thống đúng cách, cụ thể những mục...
Ký hiệu xếp giá: 338.5NG527V
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: tổng quan về kinh tế học; thị trường hoạt động như thế nào; thị trường và phúc lợi; kinh tế học về khu vực công cộng, hành vi của doanh nghiệp và tổ...
Ký hiệu xếp giá: 579.5Bu-Đ
Mục lục Chương I: Đặc điểm cấu tạo hình thái, của nấm mốc CHương II: Những điều kiện sinh trưởng, phát triển của nấm mốc Chương III: Nguyên lý phòng chống nấm mốc và mycotoxin Chương IV: Các loại nấm...
Ký hiệu xếp giá: 005.3Nh-H
Phần 1: Đại cương về tin học Phần 2: Hệ điều hành Phần 3: Các phần mềm tiện ích Phần 4: Các phần mềm xử lý văn bản, bảng tính
Ký hiệu xếp giá: 302.35T4738
Brief Contents: The Person and the Organization; Understanding People and Their Behavior; Ethics and Values; Communication; Power and Influence in Organizations; Relationships and Social Networks;...
Ký hiệu xếp giá: 658M1752
Contents: introduction, individual behavior and processes, team processes, organizational processes, introduction 2, individual behavior and processes 30, team processes, organizational processes...
Ký hiệu xếp giá: 005.74Hê-L
Phần 1: Một số vần đề phương pháp luận về hệ thống thông tin quản lý Phần 2: Phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin quản lý Phần 3: Phân tích dự báo kinh tế và sử dụng CSDL trong các hệ...
Đang xem: 910