Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
173 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.115 L600L
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách dùng cho đối tượng du học dài hạn ở Trung Quốc, giúp vận dụng các mẫu câu thành thạo, đáp ứng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho các cấp sơ, trung và cao cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 TH103V
Sách dùng cho năm 4, bổ trợ kỹ năng nói, giao tiếp trong nhiều lĩnh vực, gồm 10 chuyên đề.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 V561H
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách cung cấp các mẫu câu thường dùng, bài khóa theo chủ đề, luyện tập diễn đạt, từ vựng và nội dung then chốt.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 L600T
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách bao gồm các bài khóa và luyện tập môn khẩu ngữ Hán ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 L600T
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách cung cấp từ vựng, dịch bài khóa (bản kèm theo)
Ký hiệu xếp giá: 495.115 L566Đ
Giáo trình danh cho môn nói năm 3, bồi dưỡng kỹ năng nói, giao tiếp qua 20 đề tài.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 L566Đ
Giáo trình danh cho môn nói năm 3, gồm 16 bài thảo luận 16 đề tài về các lĩnh vực văn hóa, xã hội.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 L566Đ
Giáo trình danh cho môn nói năm 4, gồm 16 bài thảo luận 16 đề tài khác nhau, ngoài ra còn có những kiến thức về tri thức trong giao tiếp.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 Đ103QU
Giáo trình dùng cho người bắt đầu học tiếng Hán. Giáo trình gồm 22 bài dịch bằng tiếng Anh, Nhật, Hàn (đi kèm với cuốn Khẩu ngữ tiếng Hán: sơ cấp: quyển 1)
Ký hiệu xếp giá: 495.183 D132e 2
Giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán sơ cấp: quyển 2 (bài khóa và bài tập) nâng cao kỹ năng nói, giao tiếp, gồm bài khóa và bài tập.
Đang xem: 5731