Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
183 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.11 Tr-G
Mục lục Lời nói đầu Giới thiệu chữ hán Phần I: Hướng dẫn tập viết Chỉ mục 1: Các chữ được viết trong giao trình CHỉ mục 2: các bộ thủ đã được viết trong giáo trình Phụ lục 1: một số chữ và thiên bàng...
Ký hiệu xếp giá: 333.79 H523Đ
Nội dung cuốn sách bao gồm hai phần chính: những bài học từ hoạt động huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả ở Trung Quốc, Ấn Độ và Braxin; các nghiên cứu trường hợp về huy động tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 495.183 TR513QU
CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ 1. Những vấn đề chung 2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng 3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng 4. Kế toán dự trữ hàng hoá CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG 1. Giới...
Ký hiệu xếp giá: 895.109 Li-Q
1. Đôi nét về văn học Trung Quốc 2. Văn học tiên Tần 3. Văn học Tần Hán 4. Văn học Tam Quốc Lưỡng Tấn 5. Văn học Thập Lục Quốc - Văn học Nam Triền 6. Văn học Bắc Triều 7. Lý thuết Hán Ngụy Lục Triều...
Ký hiệu xếp giá: 895.109 Li-Q
1. Đôi nét về văn học Trung Quốc 2. Văn học tiên Tần 3. Văn học Tần Hán 4. Văn học Tam Quốc Lưỡng Tấn 5. Văn học Thập Lục Quốc - Văn học Nam Triền 6. Văn học Bắc Triều 7. Lý thuết Hán Ngụy Lục Triều...
Ký hiệu xếp giá: 495.115 V120L
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách giải thích các từ vựng, cấu trúc tiếng Hán và luyện tập nói theo chủ đề.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 L600L
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách dùng cho đối tượng du học dài hạn ở Trung Quốc, giúp vận dụng các mẫu câu thành thạo, đáp ứng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho các cấp sơ, trung và cao cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 TH103V
Sách dùng cho năm 4, bổ trợ kỹ năng nói, giao tiếp trong nhiều lĩnh vực, gồm 10 chuyên đề.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 V561H
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách cung cấp các mẫu câu thường dùng, bài khóa theo chủ đề, luyện tập diễn đạt, từ vựng và nội dung then chốt.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 L600T
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách bao gồm các bài khóa và luyện tập môn khẩu ngữ Hán ngữ.
Đang xem: 6991