Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1525 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.095 973 1NG527QU
Sách nghiên cứu về văn hóa dân gian làng Kiêu Kỵ, bao gồm: sự hình thành và phát triển của làng Kiêu Kỵ qua các thời kỳ lịch sử; văn hóa xã hội các khía cạnh: di tích kiến trúc cổ, tín ngưỡng, phong...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 972 5NG527TH
Cuốn sách là công trình nghiên cứu về văn hóa dân gian làng Mai, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh bắc Giang. Nội dung sách gồm các vấn đề: khái quát về xã Mai Đình, đời sống kinh tế xã hội và truyền...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 9B510TH
Sách tìm hiểu văn hóa văn nghệ dân gian Mường, bao gồm: thiên nhiên, đất nước và con người, huyền thoại - vũ trụ quan, thế giới quan truyền thống dân tộc, vài nét về văn hóa vật chất, một số phong...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 7Y600TH
Sách nghiên cứu về văn hóa dân gian người Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị. Nội dung gồm có: trình bày khái quát về điều kiện tự nhiên tộc người, dân số và sự biến động dân cư; thiết chế xã hội cổ truyền...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 971 4TR120V
Sách nghiên cứu về văn hóa dân gian người Sán Chí ở tỉnh Thái Nguyên. Nội dung sách gồm có: môi trường sinh thái tự nhiên và lịch sử tộc người Sán Chí ở tỉnh Thái Nguyên; tín ngưỡng và lễ hội dân...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 8L400V
Sách nghiên cứu về văn hóa dân gian người Thái vùng Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn La. Bên cạnh những nội dung khái quát về vùng đất và nguồn gốc người Thái ở Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 97L250M
Người Thổ là một tộc người sinh sống ở tỉnh Nghệ An, một số ít ở Thanh Hóa. Sách nghiên cứu, sưu tầm một số tác phẩm văn học dân gian tiêu biểu của nười Thổ: truyện dân gian, thơ ca dân gian, làn...
Ký hiệu xếp giá: 398.957L312NG
Sách giới thiệu các vấn đề về văn hóa dân gian truyền thống của tộc người K'ho ở Lâm Đồng, về luật tục K'Ho Lach.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 972 5NG527TH
Sách nghiên cứu về văn hóa dân gian Việt Yên, một huyện thuộc trung du tỉnh Bắc Giang. Nội dung gồm hai phần chính: đất và người Việt Yên; văn hóa dân gian Việt Yên: văn hóa ẩm thực, phong tục tập...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 974 2PH105B
Trong cuốn sách này tác giả sưu tầm, giới thiệu về văn hóa dân gian xã Vân Tụ, huyện Yên Thành, Nghệ An, bao gồm: đời sống vật chất, phong tục tập quán và lễ hội, văn học dân gian, các nghề và làng...
Đang xem: 658