Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2528 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 810.8T455T
Tập 11 bao gồm những nội dung chính sau: Khải luận của Giáo sư Hoàng Châu Ký 1. Sơn Hậu 2. Tam Nữ Đồ Vương 3. Đào Phi Phụng 4. Triệu Đình Long 5. Lý Phụng Đình 6. Lý Thiên Long 7. Trảm Trịnh An 8....
Ký hiệu xếp giá: 810.8T455T
Tập 12 gồm những nội dung chính sau: 1. Bài giới thiệu Tuồng Đào Tấn 2. Tân dã đồng (đào tấn) 3. Tầm Hương các (đào tấn) 4. Hộ Sanh Đàn (đào tấn) 5. Quan Công hồi Cổ Thành (đào tấn) 6. Hoàng Phi Hổ...
Ký hiệu xếp giá: 810.8T455T
Tập 13 bao gồm những nội dung sau: 1. Chinh phụ ngâm khúc 2. Cung oán ngâm khúc 3. Ai tự vãn 4. Thu dạ lữ hoài ngâm 5. Tự tình khúc 6. Tỳ bà hành 7. Trường Hận Ca 8. Chức cẩm hồi văn 9. Truyện hoa...
Ký hiệu xếp giá: 810.8T455T
Tập 14 bao gồm những nội dung sau: KHẢI LUẬN 1. Lê Quý Đôn 2. Ngô Thì Sĩ 3. Phạm Nguyễn Du 4. Ngô Thế Lân 5. Hùi Huy Bích 6. Phạm Đình Hổ 7. Nguyễn Án 8. Phạm Quý Thích 9. Nguyễn Du 10. Nguyễn Hành...
Ký hiệu xếp giá: 810.8T455T
Tập 15 bao gồm những nội dung sau: KHẢI LUẬN PHẦN THỨ NHẤT 1. Nguyễn Đình Chiểu 2. Đỗ Quang 3. Bùi Hữu Nghĩa 4. Huỳnh Mẫn Đạt 5. Phan Văn Trị 6. Nguyễn Thông 7. Hồ Huân Nghiệp 8....
Ký hiệu xếp giá: 810.8T455T
Tập 16 bao gồm những nội dung sau: Phần I tập này giới thiệu Lý Văn Phức, Vũ Quốc Trân, Nguyễn Đình Chiểu và Tuy Lý Vương. Bốn tác giả đã có đóng góp quan trọng vào văn đàn thế kỷ XIX. Phần II của...
Ký hiệu xếp giá: 810.8T455T
Tập 17 bao gồm những nội dung sau: PHẦN THỨ NHẤT TÁC GIẢ TÁC PHẨM 1. Chiếu Cần Vương 2. Tôn Thất Thuyết (1835 – 1913) 3. Đặng Hữu Phổ (1854 – 1885) 4. Mai Xuân Thường (1860 – 1887) 5. Nguyễn...
Ký hiệu xếp giá: 810.8T455T
Tập 18 bao gồm những nội dung chính sau: 1. Nguyễn Hữu Cương (1855 – 1912) 2. Nguyễn Thần Hiến (1856 – 1914) 3. Chu Thư Đồng (1856 – 1908) 4. Tăng Bạt Hổ (1857 – 1906) 5. Lê Văn Quyên (1859 – 1916)...
Ký hiệu xếp giá: 810.8T455T
Tập 19 bao gồm những nội dung sau: A. THƠ VĂN CÁC TÁC GIẢ 1. Phan Châu Trinh (1872 – 1926) 2. Huỳnh Thúc Kháng (1876 – 1947) 3. Văn Thơ Đông Kinh Nghĩa Thuc )1907) 4. Lương Văn Can (1866 – 1927) 5....
Ký hiệu xếp giá: 810.8T455T
Tập 2 bao gồm những nội dung sau: Phần 1: Thơ văn thời cuối Trần Phần 2: Thơ văn thời Hồ Phần 3: Đại Việt sử lược
Đang xem: 1304