Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
352 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 301.07 T1117G
Chủ đề: Xã hội học
Nội dung giáo trình gồm có: khái quát lịch sử hình thành và phát triển xã hội học; một số chuyên ngành xã hội học cụ thể; phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học.
Ký hiệu xếp giá: 301.07 T100M
Chủ đề: Xã hội học
Giáo trình này gồm ba phần: khái quát lịch sử hình thành và phát triển xã hội học, một số chuyên ngành xã hội học cụ thể, phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học.
Ký hiệu xếp giá: 301.07 L647G
Chủ đề: Xã hội học
Nội dung cuốn sách này gồm có: những kiến thức cơ bản, lý thuyết giới và xã hội học giới, xã hội học giới ở Việt Nam - vấn đề và phương pháp nghiên cứu.
Ký hiệu xếp giá: 810.93 TK
Các tác phẩm : 1/ Mấy vần thơ 2/ Thơ thơ - Giử hương cho gió 3/ Truyện ngắn chọn lọc 4/ Giòng nước ngược
Ký hiệu xếp giá: 658 Kh-N
Bài 1: Những tiền đề lịch sử Bài 2: Các mục tiêu và phương pháp quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa Bài 3: Thông qua và thực hiện các quyết định quản lý Bài 4: Cơ cấu tổ chức của quản lý sản xuất...
Ký hiệu xếp giá: 004.019 Kh-H
1. Nền kinh tế số hóa trong kỷ nguyên thông tin 2. Một số nét về kinh tế số hóa 3. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong nền kinh tế tri thức và XH thông tin 4. Bản quyền và bảo vệ CSDL :...
Ký hiệu xếp giá: 330 L6668k
Bằng cách nhìn hài hước và lối kể chuyện sinh động, Levitt và đồng tác giả Stephen J.Dubner đã cho thấy gốc rễ của kinh tế học là nghiên cứu về các động cơ và cách người ta muốn có được những thứ...
Đang xem: 2607