Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
805 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 531.07 B102TH
Chủ đề: Cơ học
Quyển sách này trình bày những vấn đề sau: động học chất điểm; động lực học chất điểm; hệ quy chiếu phi quán tính, lực quán tính, công và năng lượng; hệ chất điểm; vật rắn; bài toán hai hạt và ứng dụng; dao động; đại cương về sóng; thuyết tương đối hẹp; cơ học chất lưu.
Ký hiệu xếp giá: 531.133 Đ450S
Chủ đề: Động lực học
Quyển sách này bao gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm và tiên đề của động lực học, phương trình vi phân của chuyển động, các định lý tổng quát của động lực học, nguyên lý di chuyển khả dĩ, nguyên lý đalămbe, phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ không tự do, lý thuyết va chạm.
Ký hiệu xếp giá: 531.1 Đ450S
Quyển sách này gồm hai phần: Phần tĩnh học trình bày các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học, hệ lực không gian, ma sát, trọng tâm, câu hỏi ôn tập; Phần động học trình bày nội dung động học điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, hợp chuyển động điểm, chuyển động song phẳng của vật rắn, câu hỏi...
Ký hiệu xếp giá: 531.107 6 Đ450S
Cuốn bài tập này trình bày những vấn đề sau: bài toán phẳng (một vật, hệ vật), bài toán không gian, bài toán ma sát, chuyển động của điểm, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, chuyển động song phẳng của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một điểm cố định, hợp chuyển động...
Ký hiệu xếp giá: 531.382 076 NH550PH
Nội dung của quyển sách gồm 06 chương, trong đó trình bày tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, bài tập tự giải và được chọn lọc từ các vấn đề đặc trưng nhất và có tính ứng dụng rộng rãi trong thực tế.
Ký hiệu xếp giá: 535.071 V124L
Phần này của giáo trình nghiên cứu các hiện tượng quang học - nhằm hiểu rõ bản chất của ánh sáng, đồng thời cung cấp những kiến thức cần thiết về việc ứng dụng những định luật quang học trong kỹ thuật và đời sống.
Ký hiệu xếp giá: 537.071 L561D
Phần này của giáo trình trình bày trường tĩnh điện, vật dẫn, điện môi, những định luật cơ bản của dòng điện không đổi, từ trường không đổi, hiện tượng cảm ứng điện từ, trường điện từ, dao động, sóng cơ, sóng điện từ.
Ký hiệu xếp giá: 531.071 L561D
Chủ đề: Cơ học; Nhiệt học
Phần này của giáo trình gồm hai phần: Phần cơ học trình bày động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm động lực học vật rắn, năng lượng, trường hấp dẫn, cơ học chất lưu, thuyết tương đối hẹp Anhxtanh ; Phần nhiệt học trình bày nguyên lý thứ nhất và thứ hai của nhiệt động...
Ký hiệu xếp giá: 530.07 G100U
Chủ đề: Vật lý
Cuốn sách này trình bày các vấn đề của vật lý hiện đại, bao gồm: thuyết tương đối hẹp, thuyết lượng tử về bức xạ điện từ, sóng vật chất, vật lý nguyên tử, vật lý hạt nhân và vật lý thống kê. Trong mỗi chương trình bày ngắn gọn nội dung cơ bản của lý thuyết và sau đó đưa ra một loạt bài tập có đáp...
Ký hiệu xếp giá: 535.076 L561D
Cuốn sách này trình bày các vấn đề quang lý và vật lý lượng tử, bao gồm: giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, quang học lượng tử, thuyết nguyên tử của Bo, cơ học lượng tử, nguyên tử - phân tử, hạt nhân nguyên tử - hạt sơ cấp.
Đang xem: 308