Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
Tài liệu trong : Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
2993 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 629.246 H159a 2017
Contents: service information, tools and safety; environmental and hazardous materials; baking system components and performance standards; brake principles and friction materials; brake hydraulic systems; hydraulic valves and switches; brake fluid and lines; brake bleeding methods and procedures;...
Ký hiệu xếp giá: 629.247 H159a 2017
Contents: service information, tools, and safety; environmental and hazardous materials; tires and wheels; tire-pressure monitoring systems; tire and wheel service; suspension system components and operation; front suspension and service; rear suspension and service; electronic suspension systems;...
Ký hiệu xếp giá: 628.43 N5768b 2017
Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:Lưu lượng, thành phần và tính chất dòng nước thải hộ gia đình; Bể tự hoại - cơ sở khoa học và nguyên tắc thiết kế; Các loại bể tự hoại có ngăn lọc; Bể tự hoại với các vách ngăn mỏng dòng hướng lên và ngăn lọc kỵ khí; Xây dựng và vận hành bể tự hoại; Quản lý phân bùn...
Ký hiệu xếp giá: 622.3382 C7491 2017
Sách trình bày tổng quan về mỏ và khai thác dầu khí. Phương trình cân bằng vật chất và xác định thể tích chất lưu trong mỏ. Phát triển mỏ. Dòng chảy ổn định và dòng chảy hướng tâm của chất lưu trong môi trường rỗng. Nguyên lý xếp chồng lời giải và kỹ thuật thử giếng, xâm lấn nước tự nhiên vào mỏ,...
Ký hiệu xếp giá: 621.319 H957 2017
Cuốn sách được dịch từ nguyên bản tiếng Anh, giới thiệu những nguyên tắc chỉ đạo nhằm thiết kế lắp đặt điện công nghiệp và dân dụng: các quy tắc chung cho thiết kế mạng điện, kết nối mạng phân phối nguồn quốc gia trung thế, các kiểu kết nối mạng điện hạ áp, hướng dẫn chọn lựa cấu trúc lưới trung và...
Ký hiệu xếp giá: 629.807 N5768g
Cuốn sách có 7 phần, với các nội dung sau: Khái niệm về điều khiển tự động quá trình công nghệ; Mô hình của một số quá trình cơ bản; Một số sách lược điều khiển cơ bản; Điều khiển quá trình nồi hơi; Điều khiển quá trình sản xuất giấy; Điều khiển quá trình gia công dầu mỏ; Điều khiển quá trình sản...
Ký hiệu xếp giá: 621.3810285 T7721v 2017
Sách trình bày các vấn đề: tổng quan về Proteus; mô phỏng vi xử lý với Proteus; mô phỏng vi điều khiển PIC với Proteus và PIC CCS; thiết kế mạch in và liên kết Arduino với Proteus.
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 H4174h
Table of contents: overview of the hotel industry; the guest service; the hotel general manager; general managers are leaders; human resources; accounting; revenue management; sales and marketing; the front office; housekeeping; food and beverage; property operration and maintenance; personal...
Ký hiệu xếp giá: 624.15136076 V986b 2017
Trình bày tóm tắt lý thuyết, bài tập cơ học đất: tính chất vật lý của đất và phân loại đất; tính chất cơ học của đất; phân bố ứng suất trong đất; lún của nền đất; sức chịu tải của nền đất và ổn định mái đất; áp lực đất lên tường chắn; các thí nghiệm đất ở hiện trường.
Ký hiệu xếp giá: 615.07 S61781l 2011
Bao gồm các bài học về sinh lý bệnh đại cương (khái niệm bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh); các bài học về bệnh lý điển hình (viêm, sốt, rối loạn các chất, nước, muối); các bài về bệnh lý cơ quan thường gặp trong cộng đồng thuộc hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, gan mật, tạo máu, tiết niệu; các bài thuộc...
Đang xem: 117