Thư viện Lạc Hồng
Địa lý và lịch sử
Tài liệu trong : Địa lý và lịch sử
212 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 915.97 Đ450TH
Sách giới thiệu những bài viết giới thiệu những tuyến du lịch tiêu biểu đã được công bố trên hơn 300 số Tạp chí Du lịch Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 907 S300J
Sách giới thiệu về những nét tiêu biểu của nền văn minh thế giới. Đó là những cảnh quan tự nhiên và nhân tạo, những công trình kiến trúc đã tồn tại hàng ngàn năm lịch sử.
Ký hiệu xếp giá: 959.7 Ng-N
Mục lục Phần thứ I: Lịch sử Việt Nam- Trung đại Chương I: Việt Nam từ tiền sử đến thời dựng nước Chương II: Việt Nam trong thời kỳ bắc thuộc Phần II: Lịch sử Việt Nam cận- hiện đại - Việt Nam nữa cuôcí thế kỷ XIX - Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cuối chiến tranh thế giới thứ hai .............
Ký hiệu xếp giá: 923.1 HCM
Mục lục Bài 1: Tôi là người cộng sản như thế này này ! Bài 2: Bát chè xẻ đôi Bài 3: Cầu trời cho cụ chủ tịch mạnh khỏe sống lâu Bài 4: COn người đã biết thế nào là đối khổ Bài 5: Một lần nhờ mãi Bài 6: Ăn chay cũng tốt, nhưng ăn thịt thích hơn Bài 7: " Vừa đẹp vừa đỡ chói mắt đồng bào".. Bài 8: bác...
Ký hiệu xếp giá: 923.1 HCM
Mục lục 1. Di chúc của Bác Hồ mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi 2. Tiểu sử tóm tắt của chủ tịch Hồ Chí Minh 3. Nghị quyết của tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên Hiệp quốc về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ CHí Minh 4. Thông báo của Bộ Chính Trị ban Chấp Hành Trung Ương...
Ký hiệu xếp giá: 923.1 HCM
Mục lục 1.Phương pháp nghiên cứu, nói chuyện về Hồ CHủ Tịch 2.NHững lời ca tụng Hồ Chủ Tịch 3. Hai mươi điểm vĩ đại của CHủ Tịch Hồ CHí Minh 4.Nội dung cụ thể từng điểm vĩ đại của Hồ Chí Minh
Ký hiệu xếp giá: 923.181 388 HCM
Mục lục Bài 1: Từ tuyên ngôn của Đảng CỘng Sản đến con đường giải phóng dân tộc Bài 2: Cách mạng thánh mười Nga và sự hình thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên chủ nghĩa xã hội Bài 3: Vai trò và sức mạnh của yếu tố dân tộc trogn tư tưởng cứu nước của CHủ tịch Hồ Chí Minh Bài 4:...
Ký hiệu xếp giá: 923.181 388 HCM
Mục lục Chiến dịch Hồ Chí Minh trong mùa xuân 1975 là trận quyết chiến chiến lược cuối cùng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, là thắng lợi vĩ đại nhất của nhân dân Việt Nam. Xin cho biết thời cơ dẫn đến Đại thắng mùa xuân 1975? bài 2: Trận Phước Long- đòn thăm dò chiến lược của ta? bài 3: Thế trận...
Ký hiệu xếp giá: 959.706 8 Tu-H
Mục lục Chương I: Cuộc chiến tranh pháp- Việt(1945-1954) CHương II: Quân đội nhân dân vào tiếp quản Hà nỘi CHương III: Những diễn biến xung quang hiệo định genever CHương IV: Những diễn biến tại Sài Gòn 1962-1963 CHương V: những diễn biến chiến tranh Việt Nam qua 6 đời tổng thống mỹ( 1954-1975)
Ký hiệu xếp giá: 928.09 Ho-V
mục lục Phần I: Một chân dung văn hóa Phần II: Giai thoại Phần III: Tác phẩm
Đang xem: 636