Thư viện Lạc Hồng
Y học, dược học
Tài liệu trong : Y học, dược học
212 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 615 H561D
Chủ đề: Y học; Thuốc
Cuốn sách bao gồm 2 phần. Phần 1. Hướng dẫn điều trị; Phần 2. Hướng dẫn sử dụng thuốc.
Ký hiệu xếp giá: 610.6 QU105L
Cuốn sách bao gồm những nội dung: Hệ thống tổ chức ngành y tế và hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt Nam. Những quan điểm đường lối cơ bản của Đảng về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đạo đức của người cán...
Ký hiệu xếp giá: 615.1 D557L
Chủ đề: Dược học
Nội dung cuốn sách gồm: Các thông số dược động học cơ bản. Sự biến đổi các thông số dược động học liên quan đến thay đổi chức năng gan thận. Xét nghiệm lâm sàng và nhận định kết quả. Tương tác thuốc. Phản ứng bất lợi của thuốc. Dị ứng thuốc. Thông tin thuốc. Các đường đưa thuốc và cách sử dụng. Sử...
Ký hiệu xếp giá: 615.103 T108D
Đây là cuốn sách kế tiếp tập 1 và tập 2, nhằm phục vụ kịp thời cho thầy thuốc ở tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở phân phối thuốc thuộc hệ thống Nhà nước cũng như tư nhân từ Trung ương đến tỉnh, thành phố, quận, huyện, ...
Ký hiệu xếp giá: 615.1 TR120T
Chủ đề: Thuốc; Dược phẩm
Nội dung sách trình bày đại cương về công tác kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm; Công tác tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn; Phương pháp xử lý số liệu, tính toán và trả lời kết quả kiểm nghiệm; Dung dịch chuẩn, dung dịch non mẫu, thuốc thử, chỉ thị màu thường dùng trong kiểm...
Ký hiệu xếp giá: 615.1026 N5767P2011
Chủ đề: Pháp chế dược
Nội dung sách bao gồm: hệ thống hóa các văn bản pháp lý có liên quan đến ngành nghề dược ở Việt Nam; luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, luật dược, luật khám chữa bệnh; quy định đăng ký thuốc; quy định quản lý thuốc gây nghiện; quy định quản lý thuốc hướng tâm thần; quy định kê đơn thuốc trong điều trị...
Ký hiệu xếp giá: 615.19 TR561PH
Chủ đề: Hóa dược học
Hóa dược 2 trình bày các nhóm thuốc tác động lên các cơ quan bao gồm: thuốc tác động lên hệ tim mạch, thuốc tác động lên máu và hệ tạo máu, lên hệ tiêu hóa, lên hệ thần kinh trung ương, tác động lên sự dẫn truyền thần kinh, lên hệ hô hấp, lên sự viêm và một số rối loạn lâm sàng khác, hormon và...
Ký hiệu xếp giá: 610.696 NG527TH
Sách gồm 2 phần: Phần 1 Các kỹ năng giao tiếp trình bày các kỹ năng giao tiếp cơ bản tại nhà thuốc, hiệu thuốc; Phần 2 Các kỹ năng thực hành trình bày các kỹ năng thực hành cơ bản, hướng tới đảm bảo thực hiện chế độ thực hành nhà thuốc, hiệu thuốc tốt.
Ký hiệu xếp giá: 614.4 V500TH
Chủ đề: Dịch tễ học
Sách giới thiệu những khái niệm cơ bản và các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học, bao gồm: giới thiệu về dịch tễ học; đo lường tần số bệnh trạng; đo lường sụ kết hợp; sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống và nhiễm; đánh giá căn nguyên; các chiến lược chọn mẫu; giới thiệu về nghiên cứu dịch tễ học;...
Ký hiệu xếp giá: 615.32 TR561TH
Nội dung sách gồm hai phần: hình thái - giải phẫu thực vật và phân loại thực vật. Phần hình thái - giải phẫu thực vật gồm: tế bào thực vật, mô thực vật, cơ quan dinh dưỡng của thực vật bậc cao, sự sinh sản và cơ quan sinh sản của thực vật bậc cao. Phần phân loại thực vật gồm: danh pháp và bậc phân...
Đang xem: 624