Thư viện Lạc Hồng
Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Nội dung sách trình bày các giải pháp cấu tạo kháng chấn cho các công trình nhà ở, nhà công cộng thấp tầng có chiều cao từ 9 tầng trở xuống, có kết cấu chịu lực dạng khung chịu lực, tường chịu lực,...
Ký hiệu xếp giá:
Cuốn sách giới thiệu các đặc trưng trong ứng xử với thiên nhiên qua kiến trúc nhà ở truyền thống, giải pháp trong ứng xử với thiên nhiên (tự nhiên và nhân tạo) của cư dân ba miền Việt Nam về các...
Ký hiệu xếp giá:
Sách cung cấp các kiến thức cơ bản về các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình; các ảnh hưởng sức khỏe do phơi nhiễm với các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình; các phương pháp khảo...
Ký hiệu xếp giá:
Chủ đề: Phân bón
Cuốn sách gồm 7 chương: mở đầu; phân bón và vai trò các nguyên tố dinh dưỡng đối với cây trồng; phân bón vô cơ và công nghệ sản xuất; phân bón hữu cơ; phân vi lượng và chất kích thích sinh trưởng;...
Ký hiệu xếp giá:
Giáo trình gồm có 8 chương: giới thiệu chung về môn học hóa lý; khí lý tưởng - khí thật; nguyên lý thứ nhất nhiệt động học và ứng dụng trong hóa học; nguyên lý II và III của nhiệt động hóa học -...
Ký hiệu xếp giá:
Cuốn sách này giới thiệu những bài tập và bài giải môn Tài chính doanh nghiệp.
Ký hiệu xếp giá:
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: phân tích SWOT I, phân tích SWOT II, bốn chiến lược cơ bản, các bước chuyển chiến lược, từ chiến lược đến việc thực hiện, các kế hoạch hành động, giữ kế...
Ký hiệu xếp giá:
Tập 1 cuốn sách đề cập đến mối quan hệ phát sinh sinh vật của các hợp chất thiên nhiên và đưa ra số tương đối ít các nguyên tắc sinh tổng hợp dẫn đến sự đa dạng của các hợp chất thiên nhiên; đề cập...
Ký hiệu xếp giá:
Nội dung sách gồm có: giới thiệu tổng quan PLC Omron, hướng dẫn lập trình với phần mềm Syswin của Omron và WinCC của Siemens tạo giao diện người và máy; bài tập thực hành điều khiển và giám sát cho...
Ký hiệu xếp giá:
Sách trình bày các vấn đề về khai thác, ứng dụng Adobe Flash, VBA (Visual Basic for application) trong dạy học số và truyền thông.
Đang xem: 585