Thư viện Lạc Hồng
Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Các thành ngữ trong cuốn sách này sẽ đóng một vai trò cơ bản và quan trọng trong việc mở rộng khả năng của người học tiếng Hàn mới bắt đầu nghe, nói, viết và đọc bằng tiếng Hàn và tạo ra các câu...
Ký hiệu xếp giá:
Ngữ pháp được đề cập trong cuốn sách này sẽ là cơ sở cho người học tiếng Hàn nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Hàn và sẽ đóng vai trò chính trong việc tạo ra các câu chính xác trong các tình huống...
Ký hiệu xếp giá:
Ngữ pháp được đề cập trong cuốn sách này sẽ là cơ sở cho người học tiếng Hàn ở trình độ trung cấp nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Hàn và sẽ đóng vai trò chính trong việc tạo ra các câu chính xác...
Ký hiệu xếp giá:
Get it Korean: grammar 6 cung cấp ngữ cảnh, chức năng và cách diễn đạt ngôn ngữ cho người học đang học tiếng Hàn. Nghe và hiểu các diễn đạt ngôn ngữ liên quan đến các lĩnh vực xã hội và nghề nghiệp...
Ký hiệu xếp giá:
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá:
Get it Korean: writing tập trung vào kỹ năng viết, được thiết kế để giúp người học đạt được các kỹ năng viết cơ bản bằng tiếng Hàn từ việc làm quen với các chữ cái Hàn Quốc để có thể tạo ra một văn...
Ký hiệu xếp giá:
Contents: introduction; how markets work; markets and welfare; the economics of the public sector; firm behavior and the organization of industry; the economics of labor markets; topics for further...
Ký hiệu xếp giá:
Contents: Part one: environmental foundation: globalization and international linkages; the political, legal, and technological environment; ethics, social responsibility, and sustainability. Part...
Ký hiệu xếp giá:
Contents: basic concepts; microeconomics: supply, demand, and product markets; factor markets: labor, land, and capital; ; applications of economic principles; macroeconomics: economic growth and...
Ký hiệu xếp giá:
Contents: growth and development of the lodging industry; organizational structure; the front office; housekeeping; the marketing and sales department; human resource management; hotel food and...
Đang xem: 527