Thư viện Lạc Hồng
Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá: 338.7
Cuốn sách trình bày tổng quan về văn hóa daonh nghiệp , ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp với Việt Nam hiện nay. Giới thiệu các dạng văn hóa doanh nghiệp, phân loại các kiểu văn hóa doanh nghiệp và...
Ký hiệu xếp giá: 612.078G434t
Giới thiệu một cách khái quát về: hiện tượng thẩm thấu sức bền hồng cầu, do huyết áp động mạch gián tiếp - khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng lên huyết áp, phân tích huyết đồ, xác định nhóm máu, hô hấp...
Ký hiệu xếp giá: 347.597L9266b
Phân tích và luận giải 37 án lệ, trong từng án lệ tác giả sẽ trích dẫn các quy định của pháp luật liên quan đến án lệ đó, tiếp theo "lý giải" các kết luận pháp lý của án lệ thông qua việc phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 920.059775B9321r
Giới thiệu 18 nhân vật, họ có thể là người chèo đò, nhà sử học, nhà văn, họa sĩ, ...đủ những tài danh trong mọi lĩnh vực của đất Đồng Nai với bút pháp truyện ký pha lẫn phong cách báo chí, tác giả...
Ký hiệu xếp giá: 338.4791597N5767p
Nội dung cuốn sách khái quát cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng. Giới thiệu mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa...
Ký hiệu xếp giá: 613.7H6788r
Cuốn sách cung cấp những kiến thức phổ quát, những phương pháp rèn luyện thể chất cơ bản cho thiếu niên và thiếu nhi, để có thể tự tập luyện và hướng dẫn tập luyện thể chất.
Ký hiệu xếp giá: 613.7046V986y
Cuốn sách giới thiệu một số vấn đề chung về Yoga, du lịch với Yoga. Hướng dẫn tập thở yoga khi đi du lịch, thiền yoga và các tư thế Yoga luyện tập. Trình bày một số loại hình (sản phẩm) Yoga du lịch...
Ký hiệu xếp giá: 428.24C7891e 2009
Contents: what is leadership?, culture and change, organizations and operations, production management, strategy and the business environment, finance for strategy, budgets, decision and risk, people...
Ký hiệu xếp giá: 658.452L9139
Contents: the first few minutes, using equipment, organizing what you want to say, maintaining interest, dealing with problems and questions, summarizing and concluding.
Ký hiệu xếp giá: 428.24B871c
Contents: great places to be, people's lives, getting from A to B, it was all new once, animal world, being human, literacy skills, tourist attractions, every drop counts, building design.
Đang xem: 1178