Thư viện Lạc Hồng
Báo cáo NCKH mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về quả sơ ri, công nghệ sản xuất nước quả, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Trình bày nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra kết quả và thảo luận
Ký hiệu xếp giá:
Đề tài khảo sát kích thước nguyên liệu; Khảo sát tỷ lệ phối trộn nguyên liệu; Khảo sát thời gian trích ly trà thảo dược đông trùng hạ thảo.
Ký hiệu xếp giá:
Đề tài xây dựng quy trình chế biến nước lá tía tô: Xác định các thông số công nghệ trong quy trình chế biến nước lá tía tô. Đánh giá chất lượng sản phẩm nước lá tía tô.
Ký hiệu xếp giá:
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch tại điểm du lịch tham quan thác Khone Phapheng. Các tiêu chí ảnh hưởng đã được đo lường và kiểm định thông...
Ký hiệu xếp giá:
Trong nền kinh tế xã hội hiện nay, chất lượng sản phẩm đóng vai trò quan trọng, hệ thống quản trị chất lượng quyết định hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh và quan trọng hơn quyết định sự...
Ký hiệu xếp giá:
Đề tài nhằm thực hiện hai mục tiêu cụ thể như sau: Đo lường mức độ tác động của các yếu tố đến hiệu quả tiêu thụ sản phẩm sữa tại Công ty Cổ phần Lothamilk trên địa bàn tỉnh Đồng NaiHai là; Đưa ra...
Ký hiệu xếp giá:
Luận văn được thực hiện nhằm: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương mại; Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động cho vay hộ sản xuất...
Ký hiệu xếp giá:
Luận văn giải quyết được các mục tiêu: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý thông tin khách hàng tại ngân hàng thương mại; Phân tích đánh giá thực trạng quản lý thông tin khách hàng nhằm phát triển...
Ký hiệu xếp giá:
Tác giả đã tiến hành nghiên cứu, thực hiện tổng hợp và đánh giá thực trạng công tác quản trị NNL từ năm 2016 đến năm 2018 thông qua các dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp thu thập được từ khảo sát ý...
Ký hiệu xếp giá:
Luận văn nhằm mục tiêu: Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh BĐS của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành; Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh doanh BĐS của Công ty...
Đang xem: 887