Thư viện Lạc Hồng
Báo cáo nghiên cứu khoa học mới cập nhật
Luận văn đã hệ thống hóa công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản. Nội dung đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận về công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước, trong đó có...
Đề tài xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số giá trên thu nhập có vai trò quan trọng đối với các đối tượng tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán sử dụng phương pháp P/E như công cụ quyết định...
Đề tài hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về DAĐT, quy trình QLDAĐT từ nguồn vốn ngân sách và tham khảo kết quả nghiên cứu của các công trình trước. Dựa trên cơ sở lý luận, luận văn đã phân tích thực...
Đề tài này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Internet Banking tại HDBank chi nhánh Trảng Bom. Nghiên cứu được thực hiện qua 2 bước là...
Đề tài đã phân tích được thực trạng kết quả, hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trên cơ sở đó, đánh giá những thành tựu đạt được đồng...
Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục bảng biểu sơ đồ, luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về phát triển dịch vụ ngân hàng. Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại...
Luận văn với mục tiêu đặt ra là: xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ tuân thủ thuế và đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao tính tuân thủ thuế đối với các doanh nghiệp nộp thuế XNK trên địa...
Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra thuế và kế thừa kết quả các công trình nghiên cứu trước. Từ cơ sở lý luận, luận văn đã phân tích rõ các nhóm...
Luận văn gồm Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong cho vay thành viên tại QTDND, Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng về công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay thành viên tại...
Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thuế giá trị gia tăng (GTGT), gian lận và quản lý gian lận thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD). Trên cơ sở phân tích, đánh giá...
Đang xem: 1085