Thư viện Lạc Hồng
Báo cáo nghiên cứu khoa học mới cập nhật
Nội dung của đề tài trình bày cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Nêu lên thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty PepsiCo Việt Nam. Đề xuất một số...
Nội dung của đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cơ giới...
Nội dung đề tài trình bày cơ sở lý luận về hoạt động chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng hoạt động chuỗi cung ứng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Detmold Packaging Việt Nam. Đề xuất...
Nội dung của đề tài trình bày cơ sở lý luận về marketing dịch vụ. Phân tích thực trạng hoạt động marketing DV Internet băng rộng FTTH tại VNPT Đồng Nai. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện marketing...
Nội dung của đề tài trình bày cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong ngành dịch vụ đô thị. Phân tích thực trạng, đánh giá, nhận xét những mặt mạnh...
Nội dung của đề tài trình bày cơ sở lý luận về marketing. Nêu lên thực trạng hoạt động marketing trên thị trường nội địa tại Công ty TNHH Tiến Hưng. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động...
Nội dung của đề tài hệ thống cơ sở lý luận có liên quan đến các thành phần trong chuỗi cung ứng trong một doanh nghiệp thuộc nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng hoạt động chuỗi cung ứng và...
Nội dung của đề tài hệ thống hóa cơ sơ lý luận về hoạt động rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng. Phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP...
Nội dung đề tài làm rõ những vấn đề lý luận về nhân lực và QTNNL của DN. Phân tích, đánh giá, nhận xét những mặt mạnh mặt yếu trong công tác hoạch định nguồn nhân lực tại công ty và thực hiện các...
Nội dung đề tài xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành tạiTrường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP.HCM. Đo lường mức độ ảnh hưởng đến lòng trung thành của giảng viên. So sánh sự khác...
Đang xem: 1115