Thư viện Lạc Hồng
Báo cáo nghiên cứu khoa học mới cập nhật
Giới thiệu tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng kiểm soát nội bộ tại BIDV Đông Đồng Nai đối với hoạt động huy động vốn. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn...
Trình bày cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí. Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH vận chuyển Gia Nguyễn. Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán quản...
Luận văn này đã tóm tắt sơ lược lại các lý thuyết tính toán cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn Việt Nam và một số nước trên thế giới trong đó chủ yếu quan tâm tới bài toán ổn định...
Nghiên cứu tính toán, đánh giá độ võng của dầm bê tông cốt thép cường độ cao theo một số tiêu chuẩn của dầm đơn bê tồng cốt thép tiết diện chữ nhật theo trạng thái giới hạn sử dụng, sử dụng bê tông...
Luận văn gồm các chương sau: Chương 1: Tổng quan và kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng. Chương 2: Tải trọng gây xoắn trong kết cấu nhà cao tầng Chương 3: Đánh giá ảnh hưởng của mode dao động xoắn...
Trong tính toán thiết kế khung nhà cao tầng cao trên 40m phải xét đến thành phần động của tải trọng gió. Hiện nay tại Việt Nam để tính toán thành phần gió động này người thiết kế căn cứ vào các tiêu...
Luận văn gồm các chương sau: Chương 1: Tổng quan nhà cao tầng và tác động của động đất đến nhà cao tầng. Chương 2: Phương pháp xác định ảnh hưởng của tải trọng động đất. Chương 3: Khảo sát ảnh hưởng...
Luận văn này nhằm mục đích nghiên cứu sử dụng vật liệu cát biển tại khu vực bãi biển Chí Linh, thành phố Vũng Tàu thay thế cho cát sông (cát tự nhiên) để chế tạo bê tông sử dụng trong các công trình...
Hiện nay việc tính toán thiết kế cọc chính xác, tối ưu và hiệu quả là một trong những vấn đề đòi hỏi người kỹ sư phải có kiến thức, hiểu biết về ứng xử của cọc trong nền đất....
Đề tài được thực hiện nhằm phân tích ứng xử phi tuyến nhà cao tầng chịu địa chấn sử dụng gia tốc đồ nhân tạo cho khu vực Việt Nam tìm ra một phương pháp mô phỏng giản đồ gia tốc theo miền thời gian...
Đang xem: 1781