Thư viện Lạc Hồng
Báo cáo nghiên cứu khoa học mới cập nhật
Nội dung của luận án giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu: tổng quan về thị trường bán lẻ và doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ ở Việt Nam, lý do chọn đề tài, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên...
Nội dung của luận án giới thiệu tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu như: bối cảnh nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, và dự kiến những đóp góp mới về mặt lý luận và thực...
Nội dung của luận án tiến sĩ: Tổng quan nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Thiết kế nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu và thảo luận; Kết luận và hàm ý quản trị.
Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang hoạt động trong cơ chế thị trường với môi trường kinh doanh đầy biến động, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường thường xuyên biến đổi và mức độ cạnh tranh ngày...
Luận văn gồm có 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ đào tạo nghề và chất lượng dịch vụ đào tạo nghề. Chương này giới thiệu tổng quan về các khái niệm liên quan về dịch vụ đào tạo...
Luận văn gồm các chương sau đây: Chương 1: Cơ sở lý luận - đề cập những vấn đề cơ bản của lý thuyết cạnh tranh, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty Việt Tinh Hoa...
Luận văn phân tích thực trạng hoạt động marketing tại Công ty TNHH Đầu tư Long Đức và phân tích các yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động marketing dựa trên cơ sở lý thuyết...
Nôi dung chinh của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Chương 2: Phân tich năng lực cạnh tranh của Công Ty Cô Phần Kinh Doanh mVật Tư THIBIDI và...
Bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của mỗi quốc gia, là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta vì nó mang bản chất nhân văn sâu sắc, cuộc sống an lành,...
Trình bày lý thuyết liên quan đến ngân hàng thương mại, khái quát về thẻ thanh toán, xu hướng tiêu dùng và ra quyết định và và những nghiên cứu trước đây về sự lựa chọn ngân hàng; Giới thiệu tóm tắt...
Đang xem: 420