Thư viện Lạc Hồng
Báo cáo NCKH mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày các công trình nghiên cứu liên quan như mô hình chủ đề, mô hình hỗn hợp dựa trên quy trình Dirichlet và một số nguyên lý liên quan, đồ thị hóa văn bản, kỹ thuật tìm đồ thị con phổ biến...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu về đề tài nghiên cứu, sự cần thiết của đề tài, lược khảo các công trong nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm xác định khoảng trống của các nghiên cứu trước, mục tiêu nghiên cứu và các câu...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu đồng thời trình bày ý nghĩa của nghiên cứu và những điểm mới của luận án....
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu. Trình bày những khái niệm chính của...
Ký hiệu xếp giá:
Trình bày về bối cảnh lý thuyết và bối cảnh thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, những đóng góp của nghiên cứu. Giới thiệu các...
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan chuyển vị ngang tường chắn hố đào sâu và công nghệ cọc xi măng đất CDM, các nghiên cứu về ứng dụng CDM trong bài toán hố đào sâu. Trình bày cơ sở lý thuyết phân tích ổn định hố đào gia...
Ký hiệu xếp giá:
Đánh giá sự ảnh hưởng của khối lượng công trình đến thành phần động của tải trọng gió. Kết quả cho thấy độ lớn khối lượng cũng như vị trí phân bố khối lượng có ảnh hưởng nhất định đến thành phần động...
Ký hiệu xếp giá:
Giới thiệu về xây dựng nhà cao tầng hiện nay, một số kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng, nhà cao tầng kết cấu thép, các hệ kết cấu thép chịu lực trong nhà cao tấng, một số công trình nhà cao tầng...
Ký hiệu xếp giá:
Phân tích ứng xử của công trình bằng phương pháp phân tích theo FEMA-365, tác động lên hệ kết cấu có dạng vách và khảo sát sự thay đổi của kết cấu khi thay đổi vị trí của hệ vách để từ đó tính ra vị...
Ký hiệu xếp giá:
Tổng quan về nhà cao tầng và hệ kết cấu chịu lực. Trình bày cơ sở lý thuyết vách cứng và hệ tầng cứng, phân tích động lực học kết cấu nhà cao tầng có vách cứng và hệ tầng cứng, chịu tải trọng động...
Đang xem: 1330