Lễ lệ - lễ hội ở Hội An

Ký hiệu xếp giá
394.209 597 52 TR309NG
Dewey
394.209 597 52
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả
323tr ; 21 cm
ISBN
9786046203292
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
lễ hội
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách giới thiệu những lễ tiết/tết, lễ tục chính đang tồn tại trong cuộc sống hằng ngày của người dân Hội An. Nội dung gồm có: tổng quan về vùng đất, con người và tín ngưỡng dân gian Hội An; một số vấn đề về lễ hội cổ truyền ở Hội An; một số lễ hội, lễ lệ tiêu biểu; thay lời kết.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015346  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3921