Annual reviews of computational physics III

Ký hiệu xếp giá
530.150285 S7983a 3
Dewey
530.150285
Xuất bản
1. - Singapore: World Scientific, 2001
Mô tả
282tr ; 23 cm
ISBN
9789810224271
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
computational physics
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: computer simulations of supercooled liquids and structural glasses; evolution motivated computer models; a survey of genetic algorithms; parallel algorithms for short-range molecular dynamics; dynamics of nonequilibrium deposition with diffusional relaxation; recent advances in lattice boltzmann computing; condensed matter physics at one Tera-Kelvin.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002084  Còn  Rỗi          
200002085  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3663