Ariya Cam trường ca Chăm: Ariya Cam Bini - Ariya Xah Pakei, Ariya GLơng Anak - Ariya Ppo PaRơng

Ký hiệu xếp giá
398.209 597 I-311R
Dewey
398.209 597
Xuất bản
1. - H.: Thời đại, 2012
Mô tả
514tr ; 21 cm
ISBN
9786049164736
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
trường ca, người Chăm
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trường ca Chăm gồm hai Ariya thế sự: Ariya GLơng Anak, Ariya Ppo PaRơng và hai Ariya trữ tình: Ariya Xah Pakei và Ariya Cam Bini. Mỗi tác phẩm được trình bày qua nguyên tác bằng Akhar thrah (gồm cả bản chép tay và bản đánh máy), chuyển tự latin, đối chiếu dị bản, dịch nghĩa, dịch thơ và phần index.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015652  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 16126