Giáo trình Dung sai - kỹ thuật đo: giáo trình dùng cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ký hiệu xếp giá
621.815 TR120QU
Dewey
621.815
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2012
Mô tả
317tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
dung sai, đo
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này tình bày những nội dung sau: các khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép, dung sai và lắp ghép bề mặt trơn, sai lệch hình dạng và vị trí - nhám bề mặt, dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình, chuỗi kích thước; các vấn đề cơ bản của kỹ thuật đo, đo kích thước dài, đo kích thước góc, đo sai lệch hình dạng và kích thước.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016622  Còn  Rỗi          
100016623  Còn  Rỗi          
100016624  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 7631