Great writing. 2, Great paragraphs

Ký hiệu xếp giá
428.2 F671g 2 2020
Dewey
428.2
Xuất bản
Fifth edition. - Boston, Ma: National Geographic Learning, 2020
Mô tả
228tr ; 28 cm
ISBN
9780357021064 Student edition with online workbook
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Kỹ năng viết; Ngữ pháp; Tiểu luận
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: paragraphs, developing ideas for writing, topic sentences, supporting and concluding sentences, paragraph review, definition paragraphs, process paragraphs, opinion paragraphs, narrative paragraphs, , from paragraphs to essays.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002470  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9422