Opportunities in recreation and leisure careers

Ký hiệu xếp giá
790.023 73 J51
Dewey
790.023 73
Xuất bản
2. - New York: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
187tr ; 20 cm
ISBN
9780071448543
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
recreation
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bief Contens: Recreation for New Generation; Development of the Recreation Profession; Diversity Within Recreation Careers;The Forces of Change Affecting Employment; Personal Investment and Professional; Education in recreation and Leisure; Opportunities for Employment; Profiles of Professionals; Organizations Beneficial to the Profession; Imprints of a Changing Society; Recreation Careers in Canada.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000284  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 8717