English pronunciation in use: self-study and classroom use

Ký hiệu xếp giá
428.34 H235e 2003
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Mô tả
200tr ; 27 cm
ISBN
9780521001854
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, phát âm
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: letters and sounds; syllables, words and sentences; conversation; reference.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000628  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9505