Network+ fast pass

Ký hiệu xếp giá
004.6 F3521
Dewey
004.6
Xuất bản
1. - San Francisco: Sybex, 2005
Mô tả
216tr ; 23 cm
ISBN
9780782144079
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Network, computer
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Media and Topologies; Protocols and Standards; Network Implementation; Network Support.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001068  Còn  Rỗi          
200001070  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3490