Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1150 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.042 N5768B
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ ngoại hối phát sinh, cán cân thanh toán quốc tế, những vấn đề cơ bản về tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua, học thuyết...
Ký hiệu xếp giá: 330.90511 L6752
Khái quát về cuộc khủng hoảng tài chính thế giới từ năm 2002-2008, thảm hoạ kinh tế tồi tệ nhất lịch sử được bắt nguồn từ Mỹ. Hành trình điều tra của tác giả xuất phát từ Mỹ, Iceland, Hy Lạp và Đức...
Ký hiệu xếp giá: 332.042 N5768g 2018
Trình bày kiến thức cơ bản về tài chính quốc tế; tiền tệ trên thế giới; thị trường ngoại hối; thị trường tiền tệ quốc tế; thị trường vốn quốc tế; hệ thống tiền tệ quốc tế; cán cân thanh toán quốc tế...
Ký hiệu xếp giá: 332.042 N5768G
Nội dung của quyển sách bao gồm: cơ sở của thanh toán quốc tế; nghiệp vụ thanh toán quốc tế; tài trợ ngoại thương.
Ký hiệu xếp giá: 332.042 G434.2014
Sách trình bày các nội dung: tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại, phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ.
Ký hiệu xếp giá: 332.042 G4535
Contents: A Framework for International Finance; Foreign - Exchange Prediction and Hedging Tools; International Banking and Credit Markets; International Capital Markets; International Financing;...
Ký hiệu xếp giá: 337 P9781
Brief contents: International economics is different Part one The theory of international trade; The basic theory using demand and supply; Why everybody trades: Comparative advantage and factor...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 E86
Contents in brief: PART ONE: FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT: Globalizational and the multinational firm; International monetary system; Balance of payment; The market for foreign...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 M178
This book includes: The International Financial Environment; Exchange rate Behavior; Exchange Rate Risk Management; Long-Term Asset and Liability Management; And Short-Term Asset and Liability...
Ký hiệu xếp giá: 382 C6782
Contents: International trade theory; International monetery theory; Applied policy analysis.
Đang xem: 811