Planning health promotion programs: an intervention mapping approach

Ký hiệu xếp giá
362.1 P7127
Dewey
362.1
Xuất bản
4. - San Francisco, CA: Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints, Wiley, 2016
Mô tả
678tr ; 24 cm
ISBN
9781119035497
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sức khỏe, bảo vệ
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Overview of intervention mapping -- Behavior-oriented theories used in health promotion -- Environment-oriented theories -- Intervention mapping step 1 -- Intervention mapping step 2 -- Intervention mapping step 3 -- Intervention mapping step 4 -- Intervention mapping step 5 -- Intervention mapping step 6 -- Int map adapt : using intervention mapping to adapt evidence-based interventions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002320  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5552