Ai che lưng cho bạn: chương trình đột phá nhằm xây dựng mối quan hệ sâu sắc, tin cậy giúp kiến tạo thành công và sẽ không để bạn thất bại

Ký hiệu xếp giá
650.1 F381a
Dewey
650.1
Xuất bản
In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017
Mô tả
421tr ; 21 cm
ISBN
9786041007871
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kinh doanh, thành công
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập hợp những phương thức thay đổi hành vi tạo nên sự thành công trên thế giới, làm nền tảng cho sự trưởng thành và thay đổi cá nhân, tạo động lực lên hành động, giúp bạn xây dựng mối quan hệ trong công việc và đạt được những thành công.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018967  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8193