Microsoft Office PowerPoint 2016: nội dung đào tạo tương thích kỳ thi MOS (Microsoft office specialist)

Ký hiệu xếp giá
005.58 M6267o 2022
Dewey
005.58
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả
282tr ; 28 cm
ISBN
9786043772265
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Phần mềm Power Point; Tin học
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu tổng quan về phần mềm Microsoft Office Powerpoint 2016, các bài hướng dẫn về thực hiện các thao tác và ứng dụng của chương trình này như: làm việc với Slide, văn bản, đồ thị và bảng, các yếu tố đa phương tiện, tăng cường hiệu quả bài thuyết trình, chuẩn bị trình chiếu, chia sẻ bài trình chiếu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021307  Còn  Rỗi          
100021308  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5502