Financial accounting: an integrated approach

Ký hiệu xếp giá
657.3 T858
Dewey
657.3
Xuất bản
3. - Australia: Thomson, 2005
Mô tả
823tr ; 28 cm
ISBN
9780170123792
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Finance, accounting
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction to Financial Accounting; Measuring and Evaluating Financial Position and Financial Performance; The Double-entry System; Record - Keeping; Revenue and Expense Recognition in Accrual Accounting; Internal Control and Cash; Inventory; Noncurrent Assets; Financial Reporting Principles, Accounting Standards and Auditing; Liabilities; Completing the Balance Sheet; Income and Expense Recognition: Additional concepts; The Statement of Cash Flows; Prelude to Financial Statement Analysis; Financial Statement Analysis; Accounting Policy Choices.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000344  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14803