Marketing management

Ký hiệu xếp giá
658.8 K87
Dewey
658.8
Xuất bản
11. - Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003
Mô tả
706tr ; 26 cm
ISBN
9780130336293
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Marketing
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Understanding Marketing Management; Analyzing Marketing opportunities; Developing Market Strategies; Shaping the Market Offering; Managing and Delivering Marketing Programs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000063  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5347