Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1815 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 368.32 N5766d 2020
Chia sẻ những kỹ năng cần thiết của một người đại lý bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp, bắt đầu từ cách nhìn nhận vai trò đến thái độ, ngôn ngữ tư vấn, xây dựng kế hoạch bán hàng, tìm kiếm khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, xử lý từ chối - chốt hợp đồng, dịch vụ khách hàng, sức mạnh của thói...
Ký hiệu xếp giá: 338.4791597 N5767p
Nội dung cuốn sách khái quát cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng. Giới thiệu mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam trong...
Ký hiệu xếp giá: 347.597 L9266b
Phân tích và luận giải 37 án lệ, trong từng án lệ tác giả sẽ trích dẫn các quy định của pháp luật liên quan đến án lệ đó, tiếp theo "lý giải" các kết luận pháp lý của án lệ thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật liên quan, nêu một số vấn đề có thể cần lưu ý khi áp dụng án lệ cụ thể sau...
Ký hiệu xếp giá: 341.48 C5486
Trình bày chống phân biệt đối xử - một bảo đảm quyền con người trong pháp luật quốc tế và khu vực, chống phân biệt đối xử với trẻ em từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia, chống phân biệt đối xử với trẻ em phạm tội từ góc độ pháp luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia...
Ký hiệu xếp giá: 342.59708772 L9268t 2020
Giới thiệu nội dung Luật Trẻ em với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền và bổn phận của trẻ em; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ...
Ký hiệu xếp giá: 338.4761510711 K555t 1
Trình bày kiến thức đại cương về kinh tế học; kinh tế vĩ mô; kinh tế vi mô; chính sách thuế; pháp luật hợp đồng; quản lý giá thuốc; đấu thầu thuốc; các loại hình doanh nghiệp; các hình thức bán lẻ thuốc tại Việt Nam; vốn, chi phí, doanh thu và lợi nhuận; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; kiểm...
Ký hiệu xếp giá: 338.4761510711 K555t 2
Cung cấp kiến thức đại cương về kinh tế y tế; chi phí và hiệu quả trong kinh tế dược; các phương pháp phân tích kinh tế dược; phân tích tác động ngân sách; kỹ thuật thu thập dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế dược; tìm kiếm thông tin trong xây dựng mô hình nghiên cứu kinh tế dược; phân tích xác suất...
Ký hiệu xếp giá: 346.59707 P535l 2020
Cung cấp những kiến thức về các loại hợp đồng cơ bản trong hoạt động thương mại và đầu tư tại Việt Nam gồm: Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư; những vấn đề pháp lí cơ bản của một số loại hợp đồng trong thương mại và đầu tư; một số vấn đề cơ bản về đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong...
Ký hiệu xếp giá: 345.59703 D584b 2021
Bình luận chuyên sâu về dấu hiệu cấu thành các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại trong phần thứ hai của Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời nêu ra một số vấn đề vướng mắc trong thực tiễn áp dụng cần tiếp tục hoàn thiện.
Ký hiệu xếp giá: 370.1 G434t 2021
Khái quát chung về giao tiếp sư phạm. Các kĩ năng giao tiếp sư phạm. Kĩ năng giao tiếp sư phạm giữa giáo viên với học sinh; giữa giáo viên với các lực lượng giáo dục.
Đang xem: 4138